Fagbøker og artikler som gjør arbeidsdagen enklere og deg tryggere! Vi tilbyr også e-bøker

Ukens tips
Kan ikke kreve lønn for reisetid

Hele 65 prosent av norske ledere tror arbeidstakerne kan kreve lønn for tiden de bruker på å reise til og fra et jobboppdrag. Det kan de som hovedr

Årsavgiften på bil fjernes

Finansdepartementet ønsker at 2016 skal bli det siste året med årsavgift på bil. Departementet ønsker i stedet en avgift på trafikkforsikringer.

Trenger jeg regnskapsfører?

Hvorvidt regnskapet skal føres selv eller av en autorisert regnskapsfører, beror på både tid og kunnskap om de pliktene som medfølger å drive en

6 tips om lederskap fra sunne organisasjoner

Her er seks sider ved lederskap som viste seg å være avgjørende for å etablere en sunn organisasjon på jobben:

Nesten alle har krav på overtidsbetaling

Arbeidstakere i ledende og særlig uavhengige stillinger er ikke omfattet av arbeidstidsreglene. Disse kan jobbe lengre dager og til andre tider enn v

Se alle artiklene