Fagbøker og artikler som gjør arbeidsdagen enklere og deg tryggere! Vi tilbyr også e-bøker

Ukens tips
Syke barn ved samlivsbrudd

Hvem har krav på omsorgspenger for å være hjemme med syke barn når foreldrene skiller lag og det kommer nye partnere og barn inn i bildet?

For mye tillit og høflighet i styrerommet?

Styrearbeid er preget av paradokser og dilemma. Ett av paradoksene handler om behovet for nærhet til virksomheten som må balanseres mot behovet for

Forhandlinger – hvordan nå et mål?

Forhandlinger er den måten partene i et arbeids-/tarifforhold bruker for å nå et mål. Målene til partene er subjektive ønsker. Resultatet er kom

9 tips til evaluering av ditt markedsarbeid

Markedsføring er nødvendige aktiviteter som handler om å planlegge og gjennomføre markedsundersøkelser, produktutvikling, markedspåvirkning og d

Nye maler for arbeidsavtaler

Arbeidstilsynet har nå lagt ut nye maler for arbeidsavtaler. De nye malene er blitt revidert og finnes nå tilgjengelig på syv ulike språk.

Se alle artiklene