facebook_pixel

Fagbøker og artikler som gjør arbeidsdagen enklere og deg tryggere! Vi tilbyr også e-bøker

Ukens tips
Å ta kritikk

Det å ta imot kritikk uten å føle seg dårligere som person er noe man må trene på og det gjør man til å begynne med gjennom å skille på pers

4 av 10 misliker kollegaene

En ny arbeidslivsundersøkelse viser at nesten halvparten av oss jobber med folk vi misliker. Det er ikke nødvendigvis negativt, mener forsker.

Hvordan starte HMS-arbeidet?

Adekvat har utarbeidet 5 enkle punkter for etablering av helse, miljø og sikkerhet i egen bedrift.

5 tips for å balansere jobb, familie og fritid

Det er urealistisk å streve etter en perfekt balanse i livet. Det skjer fort uventede ting som man ikke rår over selv.

Vurdering av Nøkkeltall

I mange sammenhenger blir vi ofte overstrømmet med tall og informasjon. I slike sammenhenger er det ofte vanskelig å trekke ut hvilke tall og hvilke

Velg enkle ord når du skriver

Enkle, dagligdagse ord er lettere å lese enn "fine" akademiske vendinger. Hvis du skriver enkelt, behøver ikke leseren bruke så mye krefter på sel

Se alle artiklene