Fagbøker og artikler som gjør arbeidsdagen enklere og deg tryggere! Vi tilbyr også e-bøker

Ukens tips
6 tips om lederskap fra sunne organisasjoner

Her er seks sider ved lederskap som viste seg å være avgjørende for å etablere en sunn organisasjon på jobben:

Nesten alle har krav på overtidsbetaling

Arbeidstakere i ledende og særlig uavhengige stillinger er ikke omfattet av arbeidstidsreglene. Disse kan jobbe lengre dager og til andre tider enn v

Momsoppgaven blir borte fra 2017

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere det helt nye skjemaet mva-meldingen.

Viktige behov som skaper trivsel

Å trives i jobben handler om noe mer enn det å ha det hyggelig. Stort sett ønsker folk å oppleve at de er ønsket, at de er viktige og at de har i

– Nordmenn sykmeldes for lett

Cato Zahl Pedersen beskylder nordmenn for å syte for mye og sykmelde seg for lett, og får støtte fra profilert fastlege. Arbeidsgiver blir taperen,

Se alle artiklene