Fagbøker og artikler som gjør arbeidsdagen enklere og deg tryggere! Vi tilbyr også e-bøker

Ukens tips
Friskmeldes når pengene tar slutt

Oppsiktsvekkende mange blir friskmeldt den aller siste dagen før sykepengene tar slutt.

Skap et miljø der forslag føles velkomne

«Forslagskassen» er foretakets eget Kinderegg, med tre motiverende overraskelser i en. Hvis du gjør det på riktig måte kan du få dette ut av det

Slik tar du riktig beslutning

For å kunne fatte riktig beslutning til rett tid kreves det som oftest mer enn bare mer informasjon.

Har du kontroll på de ansattes ferie?

Nå haster det å få kontroll på resten av ferien for 2016. Dårlig planlegging kan gi store problemer mot slutten av året.

Dette MÅ du vite om regnskap

Virksomhetsdrift krever kjennskap til hvordan driften går og offentliges krav til regnskap, skatt og merverdiavgift. Regnskapet dokumenterer de økon

Se alle artiklene