facebook_pixel

1 milliard i tvangsmulkt i 2017

Skatteetaten har ilagt mer enn 1 milliard i tvangsmulkt i 2017. Økonomiekspert tror mange mindre selskaper ikke er klar over rapporteringsplikten sin.

Tallene Revisorforeningen har hentet inn fra Skatteetaten, viser at det er ilagt like i overkant av 1 milliard kroner i tvangsmulkt i 2017. Litt under halvparten av beløpet var innbetalt da tallene ble hentet ut.

«Vanvittig» beløp

Infotjenesters økonomirådigver Espen Øren mener beløpet som er ilagt i tvangsmulkt er ganske «vanvittig». På sin LinkedIn-side skriver økonomieksperten at det hadde vært interessant å vite hva tallene var for tidligere år.

Øren tror at skatteforvaltningsloven og automatisering av rutiner har gjort sitt til disse tallene. I tillegg har nok nye regler for beregning av innførselsmerverdiavgift bidratt til at mange mindre selskaper ikke har vært oppmerksomme på rapporteringsplikten sin.

– Før 2017 fikk de som importerte varer en regning fra Tollvesenet som de måtte betale, og det var jo greit å forholde seg til. Fra 2017 er alt ansvaret lagt over på de selskapene som importerer ved at de selv må beregne mva og rapportere i mva-meldingen. Skatteetaten hadde utfordringer med å nå ut til alle 220 000 næringsdrivende i Norge, og det var spesielt mange små, gjerne uten e-post registrert, som nok ikke mottak brev fra Skatteetaten om at reglene var endret og ellers ikke fikk det med seg, sier Øren til adekvat.no.

Ble innført i 2017

1. januar 2017 fikk Skatteetaten mulighet til å ilegge daglig løpende tvangsmulkt for virksomheter som ikke leverer mva-meldingen (tidligere omsetningsoppgaven), skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) eller andre pliktige opplysninger i tide. Tvangsmulkt for feil i a-meldingen ble innført allerede sommeren 2016.

For sent levert skattemelding for formue og inntektsskatt står for mer enn 70 prosent av bøtene som er skrevet ut.

500 kroner dagen

Tvangsmulkten som skrives ut når skattemeldingen eller mva-meldingen (omsetningsoppgaven) er levert for sent er på et halvt rettsgebyr, som i 2017 var 1049 kr. Det betyr at bedrifter som ikke har levert skattemeldingen i tide fikk 525,50 kr om dagen i tvangsmulkt, opp til maksimalt 52.450 kroner.

For de som har fått pålegg om bokføring, men ikke rettet seg etter det, er tvangsmulkten 1049 kroner per dag, men her er maksgrensen hele 1.000.000 kroner.

Varsel med frist

Før det skrives ut tvangsmulkt sender Skatteetaten ut et brev med varsel om vedtak og en frist. Overholdes ikke fristen, løper tvangsmulkten fra denne datoen og frem til opplysningene gis, skattemyndighetene har fastsatt skattegrunnlaget ved skjønn eller ved at maksimal beløpsgrense for tvangsmulkt er nådd.

 

TIPS: Unngå tvangsmulkt – last ned gratis fristkalender fra Infotjenester. 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: