facebook_pixel

10 gode samarbeidsråd med de ansatte

Her er 10 gode råd om viktige punkter i samarbeidsprosessen med de ansatte.

Kilde: NHO

Fagbok: 333 fantastiske idéer om hvordan du motiverer personalet

1. Hva er bedriftens behov?
Bedriften må ha god oversikt over driftsbehov basert på markeds- og produksjonsplaner, o.l. og hvordan dette vil påvirke en optimal driftstid og arbeidstid.

2. Involver de tillitsvalgte/ansatte
De ansatte må involveres så tidlig som mulig slik at deres erfaring og behov blir ivaretatt. I tariffbundne bedrifter er det de tillitsvalgte som representerer de ansatte innen sitt område, se Hovedavtalens Kap. 9. En arbeidsgruppe med mandat og frister er ofte en hensiktsmessig arbeidsform.

Les også: Dette må du gjøre før den nyansatte starter

3. Bruk nødvendig tid
Endring av arbeidstiden bør fremstå som en «vinn-vinn»-situasjon. Erfaringen viser at det lønner seg å bruke rimelig tid på en slik utviklingsprosess.

4. Ha gode og realistiske begrunnelser for endringer
Endring av arbeidstid påvirker de ansattes fritid og må være legitimt og godt begrunnet.

5. Sett av ressurser til arbeidet
Utvikling og administrasjon av arbeidstid er et kontinuerlig arbeid som krever tilstrekkelig ressurser.

Les også: 3 tips for å holde fokus på jobben

6. Husk førstelinjeledelsen som skal gjennomføre dette Førstelinjeledelsen og mellomlederne har direkte kontakt med den daglige drift og sitter med verdifull kunnskap som må anvendes.

7. De ansatte må løpende motiveres
Selv om de tillitsvalgte deltar i prosessen, bør man vurdere behovet for hvordan de øvrige ansatte kan informeres og motiveres under prosessen.

Les også: Dette motiverer og frustrerer de ansatte

8. Prøveordning?
Ofte er det hensiktsmessig å gjennomføre nye ordninger som prøveordning for en bestemt periode med innlagt evaluering.

9. Pass på at lov og avtaleverket overholdes
Retningslinjer og betalingsregler for arbeidstidsordningen må avklares. I tariffbundne bedrifter skjer dette gjennom avtale med de tillitsvalgte. Bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og Overenskomstene må overholdes.

10. Godkjenning fra Arbeidstilsynet eller Forbundene?
Helt spesielle arbeidstidsordninger som avviker Arbeidsmiljølovens hovedregler og Overenskomstene, må godkjennes av medarbeidernes forbund eller av Arbeidstilsynet.

 

Relaterte artikler:
Ti trinn for en bedre vernerunde
Alt å vinne på arbeidsglede
«Husregler» for god kommunikasjon

 

Del dette med dine kolleger eller venner: