facebook_pixel

10 typiske saker på generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, over daglig leder og styret. Alle aksjeselskaper må avholde generalforsamling, uansett størrelse.

Gjennomføringen går normalt raskt, men med flere eiere involvert er det en del å passe på.

Generalforsamlingen kan i utgangspunktet vedta alt – både generelle retningslinjer og beslutninger i enkeltsaker. Myndighetsområdet begrenses bare av vedtektene og aksjeloven. Hvis ikke reglene om innkalling og gjennomføring av generalforsamling følges, kan en aksjeeier få et vedtak kjent ugyldig.

Her er de mest vanligeste sakene som tas opp og gjennomgås på generalforsamlingen:

1 – Godkjenne årsregnskap og årsberetning
2 – Godkjenne styrets forslag til disponering av resultatet
3 – Valg av styre og revisor
4 – Vedtektsendringer
5 – Saker foreslått av aksjonærer
6 – Forhøyelse/nedsettelse av aksjekapitalen eller fisjon/fusjon
7 – Avtale med aksjonærer eller selskapets ledelse hvor ytelsen har verdi på over 10 prosent av aksjekapitalen (aksjeloven § 3-8 )
8 – Opptak av lån på særlige vilkår
9 – Oppløsning og avvikling
10 – Gransking

Del dette med dine kolleger eller venner: