facebook_pixel

11 Spørsmål du bør stille referansene ved ansettelse

Et godt gjennomført intervju vil kunne gi deg et inntrykk av hvordan en ukjent søker vil komme til å utføre sine arbeidsoppgaver og passe inn i miljøet. Din ulempe er at du aldri har opplevd vedkommende i en faktisk arbeidssituasjon. Her kommer referansen inn, som en kontroll på det bilde man har dannet seg.

Denne artikkelen er hentet fra fagboken BedriftsABC’n, nå i ny 2017 utgave.

Bruk av referanser må være blant de siste ledd i utvelgelsesprosessen. Det skal være en siste sjekk når man sitter igjen med en eller to aktuelle kandidater.

Spørsmål du kan stille
Innhenting av referanser er et lite intervju i seg selv, og det bør planlegges like grundig som et intervju. Vær godt forberedt på hva slags spørsmål du skal stille.

Noen hovedpunkter i et referanseintervju:

 1. Hva var din tilknytning til søkeren?
 2. Hvor kjenner de vår søker fra?
 3. Hvilke arbeidssituasjoner?
 4. Andre situasjoner?
 5. Hvilke arbeidsoppgaver hadde søkeren når han sluttet hos deg og hvordan utførte han disse arbeidsoppgavene?
 6. Er det spesielle ting du vil trekke frem som positivt fra vedkommendes arbeid (gode ideer, prestasjonsnivå, resultater)?
 7. Hva kunne vedkommende vært bedre til og hvilke råd ville du gitt søkeren?
 8. Hvordan vil du beskrive hans/hennes forhold til overordnede, sideordnede eller underordnede?
 9. Hva er hans/hennes sterkeste egenskaper?
 10. Ville du ansatt vedkommende igjen i samme stilling? I annen stilling? Hvorfor/hvorfor ikke?
 11. Til slutt – med din kjennskap til vedkommende – hvordan vil du samlet vurdere hans/hennes prestasjoner hos dere på en skala fra 1 til 10 hvor en er dårlig og 10 er topp? Hvorfor ga du dette og ikke høyere?

Denne artikkelen er hentet fra fagboken BedriftsABC’n, nå i ny 2017 utgave.

Det er hele tiden viktig å stille presise spørsmål og å følge opp med kontrollspørsmål.

Be også om eksempler på atferd eller resultater. Legg mer vekt på fakta enn på generelle synspunkter (unngå sympati og antipatier).

Relatert artikkel:  Du bør vite hvem du ansetter!

 

Del dette med dine kolleger eller venner: