facebook_pixel

I 2018 blir det skatt på diettgodtgjørelse

De fleste arbeidstakere som mottar diettgodtgjørelse når de reiser i jobben vil fra 2018 måtte skatte av deler av beløpet. Andre vil miste 150 kroner dagen.

I avtalen om statsbudsjett for 2018 mellom regjeringen og samarbeidspartiene, ble det lagt inn en skatt på diettgodtgjørelsen som mange ansatte mottar når de reiser i jobben.

– Dersom en arbeidstaker bor på hotell og har krav på 733 kroner i diettgodtgjørelse etter dagens særavtale, så vil arbeidsgiver måtte trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift for 150 kroner av disse. Det samme vil gjelde hvis man bor på pensjonat eller privat, 150 kroner av godtgjørelsen på 315 og 205 vil bli trekkpliktig, sier Infotjenesters økonomirådgiver Epsen Øren til Infotjenesters egen nettside.

LAST NED GRATIS E-BOK FRA INFOTJENESTER: Slik fører dere reiseregningen riktig

Noen mister alt

Mange arbeidstakere har avtale om å bare motta den skattefrie delen av diettgodtgjørelsen. De mister de 150 kronene i diettgodtgjørelse som nå blir skattepliktige.

Det ville blant annet rammet langtransportsjåfører som sover i bilen. VG skriver at de kunne tapt ca 32.000 kroner i året med den nye skatten. Etter nye forhandlinger i Stortinget ble det imidlertid klart at langdistansesjåførene vil slippe den nye skatten.

– Samtidig er det andre yrkesgrupper som også rammes hardt av denne skatteskjerpelsen, men som så langt ikke har fått noe unntak, sier Infotjenesters økonomirådigiver Espen Øren.

 

LAST NED GRATIS E-BOK FRA INFOTJENESTER: Slik fører dere reiseregningen riktig

 

Del dette med dine kolleger eller venner: