facebook_pixel

3 regler som gjør at du skriver klart og tydelig

I forretningsspråk får du betalt for tydelighet, ikke stil.

I stedet for at du gir poetiske utlegninger om avdelingens planer for de neste 60 dagene, er det bedre at du bare kommer til poenget.

Les også: 10 språkvettregler

Her er tre måter du kan gjøre dette på:

1. En idé per setning
Det er romanene som inneholder flere kompliserte ideer og følelser i en enkelt setning. Når du skriver forretningsspråk bør du begrense tankene dine til en per setning. Når du har et nytt forslag, en ny tanke eller idé, bør du begynne på en ny setning.

2. Plasser poenget ditt i den første setningen
Ikke distraher leserne dine med bakgrunnsinformasjon og innledning. Det er ingen som har tid til det. Gjør rede for hovedpoenget ditt først, så kan du gå i detalj etterpå.

3. Gjør det ”skumbart”

Det er få mennesker som leser alle ordene i en e-post. Bruk overskrifter og punkter, slik at leserne dine fort kan skumme gjennom beskjeden og forstå poenget ditt.


Kilde: HBR.org

 

Relaterte artikler:
Å kommunisere på jobb
Velg enkle ord når du skriver
Hvordan skrive godt norsk

 

Del dette med dine kolleger eller venner: