facebook_pixel

5 vanlige styretabber

Styret kan berike bedriften, eller gjøre vondt verre.

Lise Holt Olesen, aktivt styremedlem og medlem av Dansk Industris «Women on Board» advarer i Erhvervsmagasinet mot følgende «feilkilder» i styrerommet:

Dårlig sammensetning
Svak styresammensetning er en viktig kilde til feil og dårlige resultater, mener Olesen. Hvis styret består av familiemedlemmer og /eller «tilfeldig» plukkede venner og bekjente risikerer man at ledelsen i bedriften har en inkompetent sparringspartner. Samt at kontrollfunksjonen ikke ivaretas på ordentlig måte. I mer profesjonelle styrer kan problemet være at styremedlemmene har for lik erfaring,

Les også: For mye tillit og høflighet i styrerommet?

Proforma styrer
Det er uheldig hvis styret orienteres om forholdene og utviklingen i virksomheten, men ikke har mot nok eller innsikt nok til å handle. Passivitet er ofte mer skadelig enn feilslåtte handlinger, hevder Olesen. Risikoen for å få et proforma styre øker hvis virksomhetens daglige ledelse er svært sterk.

Les også: Protokoller styret er pålagt å føre

Misforstått bruk av nettverk
Styrets nettverk aktiveres hele tiden, eksempelvis når man skal finne medarbeidere, samarbeidspartnere og når man skal løse spesielle problemer. En klassisk feil er imidlertid at man tenker at nettverket kun består av den innerste sirkelen. Folk man selv kjenner.
Ofte er det imidlertid lurere å benytte seg av andre og tredje ledd. Sine bekjentes bekjente.

Les også: Styrets sammensetning

Ensidig fokus på «management»
En av styrets viktigste oppgave er å ha det overordnede blikket. Å se de store linjene og utvikle virksomheten, men styre unna for mange detaljer. Lise Holt Olesen mener at for mange styrer fokuserer for mye på «management» og for lite «leadership».
Med «management» mener hun fakta, som økonomi, produksjon og systemer. Dette skal styret beskjeftige seg med, men faren med å fokusere for mye på dette, er at det kan lede til kortsiktig tenkning og et enøyd blikk på det som kan sees, måles og veies. Olesen mener at «leadership», herunder visjoner og langsiktig utvikling, er like viktig for styret som «management».

Les også: Derfor er strategi og mål viktig

Manglende omsorg for direktøren
Å være administrerende direktør kan være en ensom jobb. Lise Holt Olesen mener det er styrets jobb å coache og vise en viss omsorg for direktøren, og argumenterer med at det også kan være god forretning. Hvis direktøren trives, gjør han eller hun sannsynligvis en bedre jobb.

Kilde: Ukeavisen Ledelse

 

Del dette med dine kolleger eller venner: