facebook_pixel

8 punkter til avtale om hjemmekontor

Hvis arbeidstaker skal ha hjemmekontor må dette avtales særskilt. I tillegg til den ordinære arbeidsavtalen skal det inngås egen skriftlig avtale om hjemmearbeid/hjemmekontor. Denne skriftlige avtalen kan enten tas inn som en del av ordinære arbeidsavtalen eller settes opp som egen avtale.

Kilde: Leder.no

Kravet til skriftlig avtale om hjemmearbeid/hjemmekontor er regulert i en egen forskrift.

Avtalen om hjemmekontor skal minimum omfatte:

  1. Omfanget av hjemmearbeidet
  2. Arbeidstid for hjemmearbeidet
  3. Eventuelle bestemmelser om når arbeidstakeren skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
  4. Dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
  5. Eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid og frister for oppsigelse
  6. Eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
  7. Eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
  8. Eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter

 

Mal for avtale om hjemmekontor finner du her…
(word dokument hos altinn.no)

Relaterte artikler:
mange fallgruver knyttet til at ansatte jobber hjemme
Slik jobber du effektivt hjemme
Hjelp – småbarnsforeldrene ødelegger bedriften min!

 

Del dette med dine kolleger eller venner: