facebook_pixel

Dette skal til for å slippe årsberetning

Fra regnskapsåret 2017 trenger ikke små foretak lenger å levere årsberetning. Det er også innført begrenset regnskapsplikt for små selskaper.

Fra 2018 er regnskapsreglene forenklet slik at små foretak ikke trenger å utarbeide årsberetning for regnskapsåret 2017, dersom det avsluttes 31. desember 2017 eller senere.

For å kvalifisere som et lite foretak etter regnskapsloven, og dermed ikke trenge å utarbeide årsberetning, må to av de følgende tre kriteriene være oppfylt:

  1. Salgsinntekt som ikke overstiger 70 millioner kroner,
  2. Balansesum som ikke overstiger 35 millioner kroner,
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret ikke overstiger 50 årsverk.

Begrenset regnskapsplikt får liten betydning

For små virksomheter som avslutter regnskapsåret 31. desember 2017 eller senere, er det også innført begrenset regnskapsplikt. Etter regnskapsloven kan disse nå utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen av årsresultat og balanse.

– Begrenset regnskapsplikt kan etter lovendringen benyttes «når det er ansett som god regnskapsskikk for slike regnskapspliktige». Problemet er at det foreløpig ikke er utarbeidet noen god regnskapsskikk for små foretak som ønsker å utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen. Slik vi ser det vil denne endringen derfor ikke få betydning for regnskapsåret 2017, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Del dette med dine kolleger eller venner: