facebook_pixel

Arbeid med budsjettet i tre faser

Budsjettarbeidet kan deles i tre hovedfaser: Forberedende planlegging, budsjettutarbeidelsen og budsjettkontrollen.

Budsjettarbeidet kan deles i tre hovedfaser

1. Forberedende planlegging

Planleggingen skal munne ut i budsjettmål. Arbeidet vil ofte være kombinert med hvilke strategier du velger, både på kort og lang sikt. Dersom bedriften ikke utarbeider langtidsbudsjett, vil ofte den forberedende planleggingen omfatte følgende elementer:

  • Vurdering av de økonomiske framtidsutsikter for bedriften
  • Vurdering av etterspørsel i budsjettperioden på basis av konjunkturer, vekst i bransjen, konkurrenter også videre
  • Lønnsomheten i de ulike målgruppene analyseres
  • Sammenligning med konkurrenter dersom det er mulig å skaffe aktuelle data

2.  Budsjettutarbeidelsen
Dine forutsetninger og mål vil danne grunnlaget for budsjettarbeidet. Selve budsjettarbeidet finner ofte sted i de enkelte avdelinger i litt større bedrifter. Når avdelingene har utarbeidet sine budsjetter, sys dette sammen til en helhet. I den lille virksomheten holder det kanskje å sette opp et enkelt driftsbudsjett og et likviditetsbudsjett hvor du har full oversikt.

3.  Budsjettkontrollen
I selve budsjettperioden styres aktivitetene delvis av budsjettet. Hver måned bør oppnådd resultat (regnskapstallene) måles mot budsjett. Avvik for perioden og for budsjettåret bør få stor oppmerksomhet, og vil normalt medføre iverksetting av korrigerende tiltak.
Annonse:

Visste du at Infotjenester tilbyr et oppslagsverk som hjelper deg med behandling av regnskapet, mva og skatt og regnskapsloven – hvor du fritt kan kontakte deres økonomirådgivere? Les mer og prøv gratis!

Del dette med dine kolleger eller venner: