facebook_pixel

Ja, arbeidsgiver kan planlegge med overtid

Overtid kan bare pålegges når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Likevel er det lov til å planlegge med overtid i noen sammenhenger.

Kan arbeidsgiver planlegge med overtidsarbeid?

Det er et av spørsmålene Infotjenesters juridiske rådgivere møter ofte gjennom kurs og support. Mange misforstår og tror at det aldri er lov til å planlegge overtid, sier arbeidsrettsjurist Camilla Schie-Veslum.

– Etter arbeidsmiljøloven må det foreligge et særlig og tidsavgrenset behov for å pålegge ansatte å jobbe overtid. Det betyr ikke at nødvendigvis at behovet for at arbeidstakerne jobber ekstra kommer uventet og på kort varsel, sier Schie-Veslum.

Les også: Kan en arbeidstaker nekte å arbeide overtid?

Sesongmessige variasjoner

I enkelte bransjer er det sesongmessige variasjoner som gjentar seg fra år til år, og som likevel faller inn under muligheten til å pålegge ansatte overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven.

– Et eksempel kan være regnskapsbransjen, hvor det hvert år i forbindelse med årsoppgjøret blir veldig mye overtid. Dette er ikke uforutsett, siden behovet oppstår hvert år. Likevel kan det sies å være et særlig og tidsavgrenset behov, sier Schie-Veslum.

Les også: Nå endres arbeidstidsreglene

Endringer i arbeidsmiljøloven

Før arbeidsmiljøloven ble endret i 2006, sto dette tydelige presisert i loven. I lovteksten sto det frem til da at overtid er tillatt blant annet der «det på grunn av mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse, sesongmessige svingninger e.l. har oppstått et særlig arbeidspress».

– I forarbeidene til dagens arbeidsmiljølov er det er presisert at bestemmelsen fra den gamle loven skulle videreføres, men i en mer forenklet språklig form. Arbeidsgiver kan altså legge til grunn at overtidsarbeid på grunn av sesongmessige svingninger også er akseptert etter dagens arbeidsmiljølov, sier Schie-Veslum.

Les også: Ja, ansatte kan kreve fleksibel arbeidstid

Kan være kjent på forhånd

Dette vil ikke bare gjelde ved sesongmessige variasjoner, men også i enkelte situasjoner der man på forhånd kjenner til at det blir et tidsavgrenset behov for ekstra arbeid.

– Det kan for eksempel gjelde en båt som kommer inn som skal losses og lastes. Det er kjent at den kommer, og at det vil bli behov for at arbeidstakerne må jobbe ekstra. Så lenge dette ikke er en del av den normale driften på arbeidsplassen, vil det i slike situasjoner kunne sies å være et særlig og tidsavgrenset behov for at de ansatte jobber overtid, sier Camilla Schie-Veslum.

76 prosent av alle ledere tror de må varsle ansatte om overtidsarbeid… Trenger de det?

Kan ikke basere jevn drift på overtid

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver understreker at det ikke er anledning til å basere den jevne driften på overtidsarbeid.

– Det er for eksempel ikke tillatt å legge inn fast overtidsarbeid i en skiftplan for å få driften til å gå rundt. Det vil ikke være innenfor arbeidsmiljøloven, sier Schie-Veslum.

 

Lurer du på noe om arbeidstid? Med Infotjenesters oppslagsverk Faghjelp Personal har du alltid forklaringer til regelverket tilgjengelig, og kan kontakte våre rådgivere for å drøfte problemstillinger. Prøv gratis i 3 dager.

 

Del dette med dine kolleger eller venner: