facebook_pixel

Arbeidstaker kan friskmelde seg selv

Arbeidstakere som er 100 % sykmeldt kan friskmelde seg selv og komme tilbake på jobb uten å gå til legen. Husk bare å gjøre en skriftlig avtale og varsle NAV.

Infotjenester opplever at en del arbeidsgivere tror at arbeidstakere som er 100 prosent sykmeldt ikke kan friskmelde seg selv og komme tilbake på jobb, uten å få en friskmelding fra legen.

Les også: Sykmeldt i ett år – hva nå?

Det er ikke riktig, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

– Infotjenester har nylig mottatt en tilbakemelding fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som bekrefter at arbeidstakere kan friskmelde seg selv. Om en arbeidstaker i en periode med 100 prosent sykmelding opplever å ha en restarbeidsevne tidligere enn sykmeldingen tilsier, er det ingenting i veien for at arbeidstakeren avtaler med arbeidsgiver å komme tilbake til arbeidet på et tidligere tidspunkt, sier Brostrøm.

Er fortsatt dekket ved yrkesskade

En bekymring mange har når en arbeidstaker som er 100 prosent sykmeldt velger å friskmelde seg selv og komme tilbake på jobb, er hvorvidt vedkommende da er dekket ved yrkesskade.
– Folketrygdlovens §13-6 annet ledd har som vilkår at arbeidstakeren må skade seg i arbeidstiden på arbeidsstedet for at skaden skal kunne godkjennes som en yrkesskade. En person som har inngått en avtale med sin arbeidsgiver om å gjenoppta arbeidet vil oppfylle dette vilkåret. Avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er derfor veldig viktig. Det er også viktig at arbeidstakeren varsler NAV.

Les også: Må ikke akseptere arbeidstakers friskmelding

Slik friskmelder en ansatt seg selv

  1. Arbeidsgiver og arbeidstaker må avtale at arbeidstakeren gjenopptar arbeidet fra et tidligere tidspunkt enn hva sykmeldingen tilsier. Oppfølgingsplanen som arbeidsgiver sender til NAV vil være et naturlig dokument å nedtegne dette i.
  2. Arbeidstakeren må kontakte NAV for å opplyse at arbeidet gjenopptas på et tidligere tidspunkt enn hva sykmeldingen tilsier. Arbeidstaker kan enten sende inn friskmelding fra seg selv via sine sider på nav.no eller kontakte NAV på telefon for å opplyse om friskmeldingen. I tillegg må friskmeldingen noteres på Sykmeldingsblankett del D.

 

Visste du at Infotjenester har et eget oppslagsverk som omtaler sykepengeordningen, hvor de mange reglene omtales og forklares? Kunder av fagsupport kan også fritt kontakte våre trygderettsrådgivere for å drøfte konkrete tilfeller. Prøv gratis i 3 dager.

 

Relaterte artikler:
Lønnsomt å være sykmeldt fremfor arbeidsledig
Friskmeldes når pengene tar slutt
Sykmeldt, men jobber for andre

 

Del dette med dine kolleger eller venner: