facebook_pixel

Økonomi

08.12.2017

I 2018 blir det skatt på diettgodtgjørelse

De fleste arbeidstakere som mottar diettgodtgjørelse når de reiser i jobben vil fra 2018 måtte skatte av deler av beløpet. ....
10.11.2017

Arbeid med budsjettet i tre faser

Budsjettarbeidet kan deles i tre hovedfaser: Forberedende planlegging, budsjettutarbeidelsen og budsjettkontrollen. ....
18.10.2017

Disse reisereglene er det «umulig» å forstå

Til tross for flere lovnader om forenkling; regelverket for å dekke ansattes reiseutgifter er minst like komplisert som før. Infotjenesters ....
12.10.2017

Slik kan du slippe å skatte av firmabilen

Et aktuelt spørsmål for mange som har tilgang til fri bil i arbeidsforholdet, men som ikke ønsker å bli skattet ....
09.10.2017

Kjørebok kan bli avgjørende dokumentasjon

«Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok. Ligningsmyndighetene kan heller ikke pålegge skattyteren dette, men en nøyaktig ført kjørebok ....
08.10.2017

Vurdering av Nøkkeltall

I mange sammenhenger blir vi ofte overstrømmet med tall og informasjon. I slike sammenhenger er det ofte vanskelig å trekke ....
25.09.2017

Få inn pengene!

I utfordrende tider er det vanskeligere å få inn pengene. Kundene dine prøver å forlenge betalingsfrister og noen av dem ....

Eldre artikler