facebook_pixel

Økonomi

12.10.2017

Slik kan du slippe å skatte av firmabilen

Et aktuelt spørsmål for mange som har tilgang til fri bil i arbeidsforholdet, men som ikke ønsker å bli skattet ....
09.10.2017

Kjørebok kan bli avgjørende dokumentasjon

«Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok. Ligningsmyndighetene kan heller ikke pålegge skattyteren dette, men en nøyaktig ført kjørebok ....
08.10.2017

Vurdering av Nøkkeltall

I mange sammenhenger blir vi ofte overstrømmet med tall og informasjon. I slike sammenhenger er det ofte vanskelig å trekke ....
25.09.2017

Få inn pengene!

I utfordrende tider er det vanskeligere å få inn pengene. Kundene dine prøver å forlenge betalingsfrister og noen av dem ....
13.09.2017

Hva skjer ved en konkurs?

Den største forandringen etter konkursåpningen, er at det opprettes et konkursbo. Dette innebærer at det blir dannet et skille mellom ....
17.07.2017

Finnes det en støtteordning for deg og din virksomhet?

Hvem vet om det ikke finnes en aktuell støtteordning for deg og din virksomhet? Alle bedriftsledere bør sjekke ut den ....
16.06.2017

Innkjøpsplan for mer effektivt innkjøp

De fleste har hørt om markedsplan, men innkjøpsplan? Er det behov for det? Ja, det er minst like stort behov ....

Eldre artikler