facebook_pixel

Økonomi

16.06.2017

Innkjøpsplan for mer effektivt innkjøp

De fleste har hørt om markedsplan, men innkjøpsplan? Er det behov for det? Ja, det er minst like stort behov ....
12.06.2017

Nye minstelønnsatser

Fra 1. juni gjelder nye minstelønnssatser i alle næringene som har allmenngjorte tariffavtaler. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønns- ....
10.05.2017

Sykdom i ferien kan gi økonomisk ruin

Mange arbeidstakere tar permisjon i forbindelse med sommerferien. Ikke alle vet at de mister retten til sykepenger fullstendig etter en ....
02.05.2017

Sjekk hva feriepengeutbetalingen blir

For de fleste arbeidstakere betyr juni utbetaling av feriepenger, samtidig som arbeidsgiver trekker lønn for hele årets ferie. Her får ....
22.03.2017

Hvordan skal reiseutgifter dekkes?

Arbeidsgiver og arbeidstaker står fritt til å avtale hvordan reiseutgiftene skal dekkes. Likevel må arbeidsgiver følge de vanlige reglene for ....
27.02.2017

Snur om privat bruk av yrkesbil

Overraskende snuoperasjon fra Skattedirektoratet kan gi store skattelettelser for mange som bruker håndverkerbilen til privat småkjøring. Endringen får tilbakevirkende kraft ....
23.01.2017

Kjørebok kan bli avgjørende dokumentasjon

«Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok. Ligningsmyndighetene kan heller ikke pålegge skattyteren dette, men en nøyaktig ført kjørebok ....

Eldre artikler