facebook_pixel

Regnskap og skatt

24.07.2017

Kan sjefen betale boten min?

Hvem skal ta regningen når en arbeidstaker feilparkerer eller bryter fartsgrensen i arbeidstiden?....
27.06.2017

Skatt for ungdom med sommerjobb

Ungdom med sommerjobb får som hovedregel utbetalt feriepengene når de slutter. Dersom de har frikort og overskrider beløpsgrensen skal det ....
06.06.2017

Nå kan du få 10.000 kroner skattefritt i honorar fra foreninger og lag

Får du lønnshonorar for foredrag i hagelaget eller kurs for husflidslaget, er honoraret skattefritt, så sant du ikke holder foredrag ....
29.05.2017

Skatt på arbeidstøy dekket av arbeidsgiver?

Her får du en oversikt over hva arbeidsgiver kan dekke av arbeidstøy som er skattefritt og som ikke skal fradragsføres ....
10.05.2017

Slik blir trening skattefri

Velferdstiltak (henvende seg innad i bedriften for å øke trivsel og samhøringhet på arbeidsplassen) Naturalytelse (andre ytelser enn kontanter som ....
22.03.2017

Hvordan skal reiseutgifter dekkes?

Arbeidsgiver og arbeidstaker står fritt til å avtale hvordan reiseutgiftene skal dekkes. Likevel må arbeidsgiver følge de vanlige reglene for ....
27.02.2017

Snur om privat bruk av yrkesbil

Overraskende snuoperasjon fra Skattedirektoratet kan gi store skattelettelser for mange som bruker håndverkerbilen til privat småkjøring. Endringen får tilbakevirkende kraft ....

Eldre artikler