facebook_pixel

Ukens tips

15.10.2017

4 av 10 misliker kollegaene

En ny arbeidslivsundersøkelse viser at nesten halvparten av oss jobber med folk vi misliker. Det er ikke nødvendigvis negativt, mener ....
14.10.2017

Å ta kritikk

Det å ta imot kritikk uten å føle seg dårligere som person er noe man må trene på og det ....
12.10.2017

Slik kan du slippe å skatte av firmabilen

Et aktuelt spørsmål for mange som har tilgang til fri bil i arbeidsforholdet, men som ikke ønsker å bli skattet ....
10.10.2017

Hvordan starte HMS-arbeidet?

Adekvat har utarbeidet 5 enkle punkter for etablering av helse, miljø og sikkerhet i egen bedrift.....
10.10.2017

5 tips for å balansere jobb, familie og fritid

Det er urealistisk å streve etter en perfekt balanse i livet. Det skjer fort uventede ting som man ikke rår ....
09.10.2017

Kjørebok kan bli avgjørende dokumentasjon

«Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok. Ligningsmyndighetene kan heller ikke pålegge skattyteren dette, men en nøyaktig ført kjørebok ....
09.10.2017

Velg enkle ord når du skriver

Enkle, dagligdagse ord er lettere å lese enn "fine" akademiske vendinger. Hvis du skriver enkelt, behøver ikke leseren bruke så ....

Eldre artikler