facebook_pixel

Derfor er strategi og mål viktig

Har du et mål og en strategi for å nå dit? Hvis ikke bør du bruke noe tid på en plan som vil gi deg og bedriften et konkurransemessig fortrinn.

Kilde: leder.no

En strategisk plan er begrunnelsen for tiltak som skal gi bedriften konkurransemessige fortrinn. Strategisk ledelse er når lederen identifiserer og gjennomfører strategier som gir konkurransefortrinn, ved å utnytte og tilpasse seg endringer i forhold til bedriftens omgivelser.

Les også: Budsjettfellene du ikke må gå i


Derfor er strategiarbeid viktig for daglig leder og styret:

 • verden forandrer seg – økt internasjonalisering
 • økonomiske og politiske rammebetingelser endrer seg
 • kundene forandrer smak, ønsker og behov
 • konkurransen endres
 • lønnsomheten presses
 • teknologien endrer våre forutsetninger
 • bedriften må holdes markedstilpasset
 • verdiskapningen må sikres og kapitalen ivaretas
 • arbeidsplassene må sikres

Les også: Tenk før du tar i bruk de nyeste markedsførings trender


Derfor er overordnede mål viktige for organisasjonen:

 • konkretisering av visjon og forretningsidé
 • noe alle hverdagens beslutninger bør bygge oppunder
 • beslutninger uten et klart mål skaper disharmoni med markedet
 • bidrar til at alle jobber i samme retning
 • danner grunnlaget for markedsplan og andre planer
 • gir arbeidet mening og innhold
 • gjør det mulig å måle organisasjonen mot tidligere prestasjoner
 • langsiktige mål gir bedriften stabil kurs

Les også: Fire feil ledere alltid har gjort

Del dette med dine kolleger eller venner: