facebook_pixel

Dette MÅ du vite om regnskap

Virksomhetsdrift krever kjennskap til hvordan driften går og offentliges krav til regnskap, skatt og merverdiavgift. Regnskapet dokumenterer de økonomiske transaksjonene som er foretatt.

Registreringer foretatt i regnskapssystemet danner grunnlag for ulike rapporter som ikke bare er for å ivareta de offentlige kravene, men også for å kunne ha oversikt over virksomhetens status og planlegge videre vekst.

e-Bok: Bedre økonomi i småbedriften

Eksternregnskapet er for myndigheter, banker, kunder og leverandører. Internregnskapet er ikke lovregulert, men henter ut opplysninger fra opplysninger registrert i regnskapssystemet, for eksempel avdelingsregnskap og produktregnskap.

Les også: Trenger jeg regnskapsfører?

Årsregnskapet inneholder følgende (regnskapsloven § 3-2):

  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noteopplysninger
  • Kontantstrømoppstilling (unntak for små foretak)
  • Styrets årsberetning

Årsregnskapet og årsberetningen skal underskrives av samtlige styremedlemmer og daglig leder, og sendes med eventuell revisjonsberetning til Regnskapsregisteret senest en måned etter fastsettelse av årsregnskapet. Siste frist for å unngå forsinkelsesgebyr er 31. juli, og det er kun mulig å levere elektronisk i Altinn.

Les også: Regnskap for ledere

 

Relaterte artikler:
Ti tips før årsoppgjøret
Budsjettfeller du ikke må gå i!
Mva i småbedriftens regnskap – enkelt forklart

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: