facebook_pixel

Disse gavene må du skatte av

Hva slags gaver har man lov til å gi eller ta i mot av kunder eller forretningsforbindelser uten at det må betales skatt av dem?

Kilde: Infotjenester

 

Fagbok: Skatte-ABC 2016/17

 

Har man mottatt gaver fra giver i utlandet, er det mottaker selv som må vurdere om dette skal oppgis til skattemyndighetene eller ikke.

Er gaven mottatt av norsk giver, er det derimot den som har gitt gaven som skal vurdere hvorvidt gaven er gitt for å oppnå en «motytelse» i en eller annen form.

I så fall skal verdien innberettes på mottaker i kode 112-A på lønnsoppgaven, og det skal foretas forskuddstrekk og beregnes arbeidsgiveravgift.

Det kan være vanskelig å foreta forskuddstrekk i et teppe eller en kasse vin – det er ingen kontanter å trekke i! Da skal den som gir gaven gi beskjed om gavens verdi til mottakers skattekontor.

Les også: Slik blir trening skattefri

Denne rutinen gjelder ikke for alle gaver: 
• Man kan forholde seg rolig hvis gaven er en reklamegjenstand med ubetydelig verdi, som t-skjorter, penner og paraplyer
• Det er heller ikke nødvendig å varsle skattemyndighetene hvis man har gitt en oppmerksomhet som blomster ved dødsfall eller bryllup
• Man kan også gi skattefrie gaver til inntil 500 kr i verdi for såkalt enkeltstående arbeidsprestasjon
• Aviser, radiokanaler og andre massemedier kan arrangere konkurranser uten å innberette vinnerne

Les også: Utnytt skattefrie grenser

Straff
Hvis den som gir gaven ikke innrapporterer, er straffen tilleggsavgift på arbeidsgiveravgift og gebyr for ikke innlevert lønns- og trekkoppgave.

I slike tilfeller må gavemottakeren selv føre opp gaven på selvangivelsen. Gjøres ikke dette, er straffen for gavemottaker tilleggsskatt.

Les også: Disse regelendringene bør du kjenne til

 

Hvis du abonnerer på Infotjenesters oppslagsverk Lønn Info har du alltid riktig informasjon tilgjengelig, og du kan også ringe Infotjenesters eksperter når du lurer på noe. Prøv gratis her.

 

Relaterte artikler:
Ikke alt på reiseregningen er skattefritt
Utnytt skattefrie grenser
Nye regler for halv skatt før jul

 

Del dette med dine kolleger eller venner:

Anbefalte bøker tilknyttet
dette tema

Regnskapsloven

 769 KJØP