facebook_pixel

Disse gavene må du skatte av

Hva slags gaver har man lov til å gi eller ta i mot av kunder eller forretningsforbindelser uten at det må betales skatt av dem?

Har man mottatt gaver fra giver i utlandet, er det mottaker selv som må vurdere om dette skal oppgis til skattemyndighetene eller ikke.

Er gaven mottatt av norsk giver, er det derimot den som har gitt gaven som skal vurdere hvorvidt gaven er gitt for å oppnå en «motytelse» i en eller annen form.

I så fall skal verdien innberettes på a-meldingen, og det skal foretas forskuddstrekk og beregnes arbeidsgiveravgift.

Det kan være vanskelig å foreta forskuddstrekk i et teppe eller en kasse vin – det er ingen kontanter å trekke i! Da skal den som gir gaven gi beskjed om gavens verdi til mottakers skattekontor.

LAST NED GRATIS PLANSJE: Skattefrie gaver i arbeidsforhold

Denne rutinen gjelder ikke for alle gaver: 
• Man kan forholde seg rolig hvis gaven er en reklamegjenstand med ubetydelig verdi, som t-skjorter, penner og paraplyer
• Det er heller ikke nødvendig å varsle skattemyndighetene hvis man har gitt en oppmerksomhet som blomster ved dødsfall eller bryllup
• Man kan også gi skattefrie gaver til inntil 500 kr i verdi for såkalt enkeltstående arbeidsprestasjon
• Aviser, radiokanaler og andre massemedier kan arrangere konkurranser uten å innberette vinnerne

Straff
Hvis den som gir gaven ikke innrapporterer, er straffen tilleggsavgift på arbeidsgiveravgift og gebyr for ikke innlevert a-melding.

I slike tilfeller må gavemottakeren selv føre opp gaven på selvangivelsen. Gjøres ikke dette, er straffen for gavemottaker tilleggsskatt.

 

ALLTID SVAR TILGJENGELIG: Hvis du abonnerer på Faghjelp fra Infotjenesters har du alltid riktig informasjon tilgjengelig, og du kan også ringe Infotjenesters eksperter når du lurer på noe. Les mer og prøv gratis.

 

Del dette med dine kolleger eller venner: