facebook_pixel

Du bør vite hvem du ansetter!

Mange bedrifter gjør svært lite for å verifisere opplysninger gitt av jobbsøkere i forbindelse med ansettelser.

v/Morten Torkildsen i Advokatfirmaet G-Partner

Å foreta en nyansettelse er ofte en svært tidkrevende og kostbar prosess. Ansettelse av feil person kan ha innvirkning på effektiviteten, arbeidsmiljøet, salg og kunderelasjoner. For mindre bedrifter kan feilansettelse bli en meget kostbar erfaring som kan true bedriftens eksistens. Ikke alle er bevisst risikoen på at søkeren stiller opp med falske vitnemål eller ”gode venner” som referanser.

Les også: Dette må du gjøre før den nyansatte starter

Her er noen forholdsregler for å redusere risikoen for feilansettelser:

  • Se etter eventuelle ”hull” i de ansettelsesforhold søkeren oppfører.
  • Verifiser at opplysningene som er gitt på CV er logiske og korrekte. Ikke ta for gitt at utstedte diplomer/vitnemål er reelle. I dag er det et utall av leverandører som tilbyr salg av vitnemål på nettet, ikke minst gjelder dette papirer fra utenlandske utdanningsinstitusjoner. En telefon eller en e-post til utdannelsesstedet vil ikke alltid være tilstrekkelig for å verifisere om gitte opplysninger er riktige.
  • Sjekk de godkjenninger/sertifiseringer som vedkommende opplyser å inneha.
  • Sjekk jobbhistorikk og referanser. Stemmer det at vedkommende har hatt de posisjoner han/hun har opplyst?
  • Ikke ring kun til den personen hos tidligere arbeidsgiver som er oppgitt, men forsøk å finne ut om vedkommende var ansatt der i den oppgitte ansettelsesperioden.
  • Gjør referansesjekken grundig. Ta deg tid til å snakke med referansepersonen som er oppgitt Husk at det er langt vanskeligere for en referanse å unnlate å gi deg vesentlig informasjon når spørsmålene kommer over bordet, sammenlignet med det å gi opplysninger på e-post. De fleste søkere vil naturlig nok kun opplyse om den referansepersonen som søkeren regner med vil formidle det mest fordelaktige budskap!
  • Husk alltid å be om samtykke (skriftlig) fra jobbsøker før du henvender deg til vedkommendes tidligere arbeidsplasser. Om samtykke ikke gis, bør du be om en holdbar begrunnelse.

Les også: Dette kan du ikke spørre om på jobbintervjuet

 

Del dette med dine kolleger eller venner: