facebook_pixel

Effektivt styrearbeid

Et godt forberedt styremøte skaper effektivitet og beslutninger med kvalitet.

Anbefalt ebok: Praktisk Styrearbeid

Følgende fire verktøy vil hjelpe styret å beholde rett fokus, kvalitetssikre og effektivisere sitt arbeid:

 • styreinstruks
 • årsplan for styrets arbeid
 • struktur på styremøtene
 • oversiktlige protokoller

La oss se nærmere på hvert av disse verktøyene:

Styreinstruks
I selskaper hvor de ansatte er representerte i styret, skal styret fastsette en styreinstruks som gir nærmere
regler om styrets arbeid og saksbehandling. Dette er imidlertid et verktøy vi anbefaler alle styrer å bruke.

Les også: 5 vanlige styretabber

Med henvisning til asl § 6-23 bør styreinstruksen inneholde følgende:

 • retningslinjer for styrets arbeid og saksbehandling asl § 6-12,13
 • styreleders særskilte ansvar
 • daglig leders plikter og arbeidsoppgaver overfor styret (instruks)
 • hvilke saker som skal styrebehandles
 • regler for innkalling og saksbehandling
 • møteform og møtefrekvens
 • møtedisposisjon
 • møteforberedelse asl § 6-21
 • årsplan for styrets og ledelsens hovedaktiviteter
 • styrets taushetsplikt og lojalitet

På denne måten får man en ryddig oversikt over hva som forventes av hvert enkelt styremedlem.

 

Denne artikkelen er hentet fra eboken Praktisk Styrearbeid. Her vil du også lese mer om årsplan for styrets arbeid, struktur på styremøtene og oversiktlige protokoller.

 

Adekvat Arkiv
Adekvat arkiv sørger for en ryddig og oversiktlig presentasjon av årsregnskapet, styreprotokoll, referat fra generalforsamling, aksjebok og daglig leders rapport til styre.

Del dette med dine kolleger eller venner: