facebook_pixel

En bedre måte å idemyldre i grupper

Idemyldring har blitt kritisert for å føre til lite kreativitet og til og med usunn uenighet.

Les også: 3 regler for bedre idédugnader

 

Det å komme sammen for å utprøve ideer og komme opp med nye kan derimot fremme samarbeid og kreativitet, hvis det blir gjort på den rette måten. Det kan du gjøre på følgende måte:

Sett sammen et variert team
Samle mennesker fra ulike fagområder, kulturer og aldersgrupper. Forsikre deg om at noen av medlemmene har den nødvendige og relevante ekspertisen, men at noen også er naive i forhold til oppgaven det skal arbeides med.

Vær tydelig på hvem som har beslutningsmyndighet
Hvis alle i gruppen må være enige, heller du mot det laveste felles multiplum. Navngi den personen som har det endelige ansvaret, og understrek at alle andre er der for å bidra med ideer og bygge på andre ideer.

La ideene leve
Når idemyldringen er ferdig, bør du ikke drepe de ideene som ikke ble iverksatt. Noen ganger vil disse dvelende ideene komme med i det endelige konseptet. Tillat noen å velge en ide og utvikle den videre.

Kilde: ww.hbr.org

 

Relaterte artikler:
Motiveres av å jobbe sammen
7 måter å lokke fram kreativitet på
Alt å vinne på arbeidsglede

 

Del dette med dine kolleger eller venner: