facebook_pixel

Endrer reglene for midlertidig ansettelse i staten

Regjeringen har nå lagt frem sitt forslag til ny tjenestemannslov. Reglene for midlertidig ansettelse er en av endringene.

Kilde: Infotjenester.no

Høy bruk av midlertidig ansatte i staten har vært et omdiskutert tema lenge. Særlig på høgskoler og universiteter går ansatte i midlertidige stillinger i årevis.

Regjeringen har nå lagt frem sitt forslag til en ny lov som skal erstatte dagens tjenestemannslov. En av endringene handler om retten til midlertidige ansettelser i staten.

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh har tidligere jobbet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor hun blant annet jobbet med høringen til ny lov.

Les også: Når kan en midlertidig ansatt kreve fast jobb?

Strammer inn reglene

I høringsforslaget som ble sendt ut i 2016 la departementet opp til å stramme inn adgangen til å bruke midlertidige ansettelser i staten, ved å tilnærme seg reglene i resten av arbeidslivet. Departementet foreslo likevel å beholde enkelte av dagens regler.

Ragni Myksvoll Singh sier mye tyder på at lovforslaget som blir lagt frem for Stortinget kanskje ligner mer på det som Tjenestemannslovutvalget foreslo i 2015.

– Ut fra de uttalelsene som er gitt til media den siste uken kan det se ut til at regjeringen strammer inn mer for midlertidig ansettelser enn de gjorde i høringsnotatet, som blant annet ble kritisert fra deler av arbeidstakersiden, sier Myksvoll Singh.

Les også: Dette må du gjøre før den nyansatte starter

Fast stilling etter 3 år

Dagbladet skriver at midlertidig ansatte i offentlig sektor etter den nye loven vil være å se på som fast ansatt etter 3 år, og ikke etter 4 år som i dag.

I tillegg skriver de at midlertidig ansettelser skal begrenses til tilfeller der arbeidet er av midlertidig karakter, som i vikariater, utdanningsstillinger som stipendiater og post.doc.-stillinger, samt for ansettelse inntil seks måneder ved uforutsette behov.

Det foreslås også en lovbestemt plikt til at arbeidsgiver og de ansattes representanter skal drøfte midlertidig ansettelse i virksomhetene.

Les også: Slik blir overgangen til ny arbeidsmiljølov

Vil gjelde alle statsansatte

Infotjenesters jurist understreker at det nye regelverket vil gjelde langt mer enn midlertidig ansettelser, og berøre alle ansatte i staten.

– Det er lagt opp til endringer på en lang rekke områder. Blant annet vil det berøre ansettelsesprosessen, personalreglement, åremål, prøvetid, oppsigelse, fortrinnsrett, ordensstraff, og suspensjon.

Det er ikke klart når det nye lovverket vil tre i kraft.

– Når loven blir lagt frem nå før påske, tyder mye på at regjeringen ønsker et vedtak i Stortinget og sannsynligvis også ikrafttredelse før valget til høsten, sier Myksvoll Singh.

 

Nyhetsseminar: Ny lov om statens ansatte

Relevant kurs: Sykepenger og foreldrepenger – stat

 

Del dette med dine kolleger eller venner: