facebook_pixel

Du kan få halvt skattetrekk i november

Fra og med 2016 er reglene endret slik at det er fullt tillatt for arbeidsgivere å gjennomføre halvt skattetrekk enten i november eller desember måned.

Ebok: Arbeidsgiver og ansatte

Tidligere var halvt forskuddstrekk i lønn bare tillatt i desember måned.

I 2015 sa Skatteetaten fra om at de ikke ville reagere overfor arbeidsgivere som halverte trekket i november, og nå er også reglene endret slik at dette er helt kurant.

Les også: Forskuddstrekk: Arbeidstakerens penger, ikke bedriftens!

Bestemmelsen om fritak for forskuddstrekk sier egentlig at man har trekkfritak for en halv måned før jul. I praksis gjøres dette ofte ved å gjennomføre halvt skattetrekk for en hel månedslønn.

For arbeidstakere som har månedslønn skal fritaket for forskuddstrekk i lønn eller godtgjørelse gjennomføres for første halvdel av desember måned eller siste halvdel av november måned.

Arbeidsgivere kan dermed velge å gjennomføre halvt skattetrekk enten i november eller i desember.

Arbeidstakere som har time-, dag- eller ukelønn skal være fritatt for forskuddstrekk i lønn eller annen godtgjørelse for den siste kalender- eller lønnsuken som løper ut i november og for den første i desember måned.

For arbeidstakere med 14-dagerslønn skal trekkfritaket gjennomføres i lønn eller godtgjørelse med første utbetaling i desember måned.

Les også: Skjønner de ansatte lønnsslippen?

 

Halv skatt på tillegg?
Fritaket for forskuddstrekk før jul omfatter også akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse og lignende tilleggsytelser, som blir avregnet sammen med annen lønn for tidsrommet. Dette selv om tilleggsytelsen er opptjent i et annet tidsrom.

Dette gjelder likevel bare så langt den samlede godtgjørelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiver tidligere i året.

Det vil si at man for eksempel ikke kan samle opp alle overtidstimene eller plusstimene gjennom året å få disse utbetalt med halvt skattetrekk før jul. I slike tilfeller må arbeidsgiver trekke full skatt på tilleggsytelsen.

Hva med de som slutter/begynner i månedsskiftet?
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på ansatte som slutter eller begynner i månedsskiftet november/desember, skriver Sticos:

«Dersom gammel arbeidsgiver trekker halv skatt i november, mens ny arbeidsgiver gjennomfører halvt skattetrekk i desember, vil arbeidstakeren trekkes for lite skatt i løpet av året, og vil dermed kunne få baksmell på skatten.»

 

Les mer i vår e-bok 034 Arbeidsgiver og ansatte (inngår også til rabattpris kr 26 som del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi)

 

Relaterte artikler:
Nå kan DU sjekke hva arbeidsgiveren innberetter om DEG – hver måned
Skatt på overtidsmat?
Mer krøll rundt skatt på kjøregodtgjørelse

 


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: