facebook_pixel

Farlig stress hos ansatte

Mange ledere kan dessverre lite om hva man gjør med farlig stress hos medarbeidere.

Det kan være vanskelig nok å håndtere eget stress. Hvordan man som leder kan se symptomer på farlig stress hos medarbeidere, og hvordan man tilnærmer seg dette, mangler dessverre mange ledere kompetanse på. Det føles ofte enklere å snakke med en som har armen i gips, enn med «en som sliter».

Les også: Utfordre deg selv, når du føler deg utbrent

For å klare å ta tak i medarbeidere med farlig stress, er to ting avgjørende:

  •  Kunnskap – årsaken til farlig stress, bearbeiding og mulig tilrettelegging
  •  Ufarliggjøring – hvordan ledere snakker med sine medarbeidere om temaet

Ordet stress er negativt ladet, men stress er i seg selv naturlig. Alle har både positive og negative stresshormoner. De negative må vi lære å håndtere – de positive skal vi «ta vare på».  Disse gir oss «kick» når vi lykkes, stimulans, mestringsfølelse, effektivitet, osv. Men også det positive stresset kan tappe oss for energi, og kan føre til utmattelse når det virker sammenhengende og over lengre tid.
I en hektisk hverdag bør en god leder ha kompetanse på stress, og ta dette med i vurderingen både når arbeidet skal organiseres og ved individuell oppfølging av medarbeidere.

Les også: Slik reduserer du stress på jobben

Hverdagen vår preges av høyt tempo, resultatmåling, konkurranse, innsparing og rasjonalisering. Nyere forskning viser likevel at det ikke er påkjenningene i arbeidet som skaper farlig stress, men ubalanse mellom hva som kreves og muligheten til å oppfylle kravene.

57 prosent går i dyktighetsfellen
I en svensk undersøkelse om hva som skaper stress på jobben, svarte 57 prosent: “Når jeg ikke rekker å gjøre en så god innsats som jeg ønsker”. Dette ble kalt dyktighetsfellen. 70 prosent av dem som søker hjelp der, er kvinner rundt 35 år – med enorme krav til seg selv og hva de skal prestere på jobben og privat. Kombinasjonen med å være småbarnsmor øker spenningsnivået, men menn går også i denne fellen!

Les også: Tidspress er vår største arbeidslivsutfordring

Som leder er det viktig å se enkeltindividene og skape en åpenhet også i forhold til privatlivet. Det gir en trygghet slik at medarbeideren tør å snakke om sine problemer – også når det blir endring i livssituasjonen.  Når en medarbeider opplever manglende mestring av foreldrerollen, sykdom eller dødsfall i familien, samlivskonflikt eller økonomiske problemer, vil det alltid påvirke prestasjonsevnen på jobben. Da kan du som leder redusere det skadelige stresset betydelig ved en midlertidig tilrettelegging av arbeidet.

Still «ubehagelige spørsmål»
Mange søker anerkjennelse gjennom prestasjoner.  Når selvfølelsen bare er koblet til prestasjoner på jobben, økes risikoen for utbrenthet. Fokus på å finne balanse mellom krav, ambisjoner, utfordringer og egne forutsetninger, kommer i bakgrunnen.  En dyktig leder kan hjelpe til å finne denne balansen – også med tanke på forhold som går inn i privatlivet.

Les også: 8 tips for mindre jobbstress

Lederen kan hjelpe med å flytte det menneskelige verdifokuset over fra prestasjoner til hvem man er, på livskvalitet, livsglede og arbeidsglede. Still gjerne «ubehagelige spørsmål» som: Når tar du vare på deg selv? Når henter du inn ny energi? Når gir du deg selv pusterom?

Det er ikke så skummelt å snakke om dette. La det være en åpen samtale mellom to mennesker om hvordan medarbeideren finner balanse i livet, og hvordan du som leder best kan bidra til dette.

Kilde: Leder.no

Del dette med dine kolleger eller venner: