facebook_pixel

Fem viktige ulemper ved enkeltpersonforetak

Vi går rett på sak: Her er noen av ulempene ved å drive et enkeltpersonforetak (på folkemunne oftest betegnet som enkeltmannsforetak).

Kilde: Risanger.no

 

  • Den personlige risiko er svært stor ved tap eller konkurs. Innehaveren må dekke gjeld av sine personlige midler.

 

  • Innehaver som selger virksomheten vil fortsatt ha ansvar for all eldre gjeld, unntatt hvis kreditorene godtar at en eventuell ny innehaver overtar ansvaret for gjelden.

 

  • Overskudd beskattes hos innehaveren sammen med annen inntekt. Hvis du har lønns-/næringsinntekter også fra annet hold, kan dette bety at inntekten fra næringen beskattes med opptil 50,1 prosent (2016) fra første krone – med unntak av eventuelt skjermingsfradrag i trygdeavgift og toppskatt.

 

  • Innehaver av et enkeltpersonforetak kan ikke utsette beskatning ved å la overskudd bli stående i virksomheten, slik innehavere av AS og ANS/DA kan. Dette kan for noen kompenseres delvis ved høyere skjermingsrente i ENK (reduserer beregnet personinntekt) enn i AS og ANS/DA.

 

  • Innehaver som reiser for enkeltpersonforetaket kan som næringsdrivende normalt ikke bruke statens satser for diettgodtgjørelse. Fradrag i regnskapet gis bare for diettutgifter som dokumenteres med kvittering.

 

 

Les mer om dette i vår ebok 011 Beste selskapsform (inngår også til rabattpris kr 26 som del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi)

 


 

Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn

Del dette med dine kolleger eller venner: