facebook_pixel

Ferie, ferieavvikling og feriepenger

Alle som utfører arbeid i annens tjeneste har krav på ferie, og alle har plikt til å ta ferie. Det er vanligvis arbeidsgiver som fastsetter ferien innenfor de rammer ferieloven setter for plassering av ferien.

Kilde: Lovdata.no

De sentrale bestemmelser om ferie, ferieavvikling og feriepenger finnes i lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie.

Feriepenger ved streik eller permittering
Ferieloven gir bestemmelser om feriens lengde og når ferien skal avvikles. Det er gitt særlige regler om ferieavvikling i oppsigelsestid, under sykdom, permisjon, militærtjeneste og arbeidskonflikter. Videre regulerer loven beregningen av feriepenger og utbetalingen av disse.

Har du kontroll på de ansattes ferie?
Etter ferieloven § 5 har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager (hverdager og lørdager) ferie hvert år. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Mange arbeidstakere har 30 virkedager, men dette er ikke lovbestemt, utvidelsen ble forhandlet frem i forhandlinger mellom diverse arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Sykdom i ferien kan gi økonomisk ruin
Etter ferieloven § 9 kan arbeidstakere som blir helt arbeidsuføre i ferien kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.

Avtal hvordan resterende ferie skal avvikles
Det er også anledning til å overføre ferie som ikke er avviklet i ferieåret, se ferieloven § 11.
Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har etter ferieloven § 5 (2) krav på en ukes ekstra ferie. Denne ekstraferien kan tas når arbeidstakeren ønsker det, men arbeidsgiver må varsles minst to uker i forveien.

 

Relaterte artikler:
Feriepenger med skattetrekk?

Hvor mye får jeg i feriepenger?

 

Del dette med dine kolleger eller venner: