facebook_pixel

Forhandlinger – hvordan nå et mål?

Forhandlinger er den måten partene i et arbeids-/tarifforhold bruker for å nå et mål. Målene til partene er subjektive ønsker. Resultatet er kompromisser mellom subjektive mål og objektive løsninger.

Det er en forutsetning at partene som opptrer i et forhandlingsmøte på forhånd har klarlagt sine fullmakter. Er det begrensninger i fullmaktene bør motparten gjøres kjent med dette. Det er viktig at arbeidsgiveren klarlegger dette før et forhandlingsmøte tar til. Er det under forhandlingene behov for å innhente nye og utvidede fullmakter er dette selvsagt helt i orden. Går man derimot ut over gitte fullmakt må man selv bære ansvaret.

Ønsker du å bli flinkere til å forhandle?
Her er hjelpen: Forhandlingskraft – Hvordan forhandle så alle vinner – spesielt du.

Det er viktig at arbeidsgiver tilrettelegger et godt forhandlingsklima både før, under og etter forhandlinger. Det er meget viktig å etablere et miljø mellom partene som gir grunnlag for tillit. Det er rettsavgjørelser som går i disfavør av den ene part på grunn av dårlig forhandlingsatferd.

Fokus på interesser
I moderne forhandlingsteknikk legges det vekt på fokusere på interesser. Det vil si å tenke igjennom hvilke interesser man vil ivareta, hvilke interesser man tror motparten vil ivareta og om det går an å finne felles interesser. Å forene interesser virker bedre enn å forsøke det samme med holdninger. De beste resultatene får man når begge parter føler at de har vunnet noe gjennom forhandlingene. Det er det man kaller vinn vinn.

Protokoll
Etter gjennomførte forhandlinger må det alltid skrives protokoll. Slik protokoll skal skrives både ved enighet, uenighet og ved brudd og skal underskrives av begge parter. At det er samme forståelse av det man har kommet fram til er en forutsetning i det videre arbeid.

Husk, forhandlingene er ikke avsluttet før resultatet er gjennomført!

 

Relaterte artikler
Lær deg å lytte
Fire mål som gir bedre forhandlinger
Forhandlinger – hva er det?

 

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: