facebook_pixel

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Fagbok: Arbeidslivets spilleregler

 

En fagforening kan være alt fra en lokal fagforening på en enkelt virksomhet til store landsdekkende organisasjoner. I større organisasjoner i privat virksomhet er det vanlig å kategorisere avtalene avhengig av hvilket nivå de er inngått på, og vi finner normalt følgende kategorier:

  • Hovedavtale
  • Overenskomst
  • Særavtale

Les også: Dette må du vite om streik og lockout

Hovedavtaler er overordnede avtaler som inngås mellom partene på høyeste nivå som for eksempel mellom LO og NHO. Overenskomster inngås mellom de ulike forbund på arbeidstakersiden med tilsvarende landsforeninger på arbeidsgiversiden. Særavtaler inngås på den enkelte virksomhet mellom lokal fagforening og virksomheten.

Tariffavtalene kan gjennom sine ufravikelighetsvirkninger også få en viss betydning overfor uorganiserte. Dette fordi arbeidsgiver ikke skal kunne unngå å lønne tariffmessig ved å ansette uorganiserte.

Les også: Dette må du vite om pauser på jobben

Ved uoverensstemmelse mellom en tariffavtale og en individuell arbeidsavtale så går tariffavtalen foran den individuelle arbeidsavtale. Tilsvarende vil en overenskomst gå foran en særavtale ved regelkonflikt innen det kollektive avtaleverket.

 

Relaterte artikler:

Her er en oversikt over alle tariffavtalene som NHO er part i

Når kan man kreve tariffavtale og hvordan går man frem?

Hviletid kan hindre ansatte i å ta med jobben hjem

Kan en arbeidstaker nekte å arbeide overtid?

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: