facebook_pixel

Hva regnes med i arbeidstiden?

Her er oversikten over hva som skal regnes med og hva som ikke skal regnes med som arbeidstid.

  • Arbeidstid er når arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver for å utføre arbeidsoppgaver
  • Reiser i løpet av dagen hvor man drar og kommer tilbake til arbeidssted før arbeidsdagens slutt
  • Den tid man utfører plikter for arbeidsgiver under en reise
  • En syvendedel av beredskapsvakter
  • Der arbeidstaker oppholder seg sovende på vakt på arbeidsstedet

Dette regnes ikke som arbeidstid

  • Reise til og fra arbeidet (som togpendling)
  • Lengre reiser til uvanlige arbeidssteder (som kursreiser) utenfor den faste arbeidstiden

Eksempel – medarbeider på reise: En arbeidstaker er på en reise langt unna arbeidsstedet, med overnatting. Reisetiden er ikke arbeidstid med mindre arbeidstakeren pålegges plikter og kan sies å stå til arbeidsgivers disposisjon. Arbeidstaker har ikke krav på godtgjøring for reisetiden, med mindre dette er avtalt eller praksis i virksomheten.

NB: Dette prinsippet kan imidlertid stå for fall – les mer hos Infotjenester

Bonustips: Hvis virksomheten betaler for reisetid, må man føre atskilt oversikt over arbeidstid og reisetid så ikke reisetimene teller med og gjør at virksomheten bryter grenser for maksimal arbeidstid og overtid.

LAST NED GRATIS E-BOK OM NEDBEMANNING

 

Del dette med dine kolleger eller venner: