facebook_pixel

Hva skjer ved en konkurs?

Den største forandringen etter konkursåpningen, er at det opprettes et konkursbo. Dette innebærer at det blir dannet et skille mellom skyldneren som person og økonomien hans. Langt på vei mister skyldneren retten til å styre med penger og eiendeler.

Alle eiendelene som tilhører skyldneren, skal registreres, og skyldneren får i denne perioden ikke lov til å bruke eiendelene. Dersom en fabrikk går konkurs, må derfor ledelsen av fabrikken stenge alle portene og overlate nøklene til bostyreren.

Les også: Når kan jeg føre en ubetalt fordring som tapt i mitt regnskap?

Bostyrer blir oppnevnt
Når det er avsagt kjennelse om konkursåpning, blir det oppnevnt en bostyrer. Hovedoppgaven hans er å bidra til at konkursen blir gjennomført på en riktig måte. Bostyreren skal undersøke om boet kan fremme erstatningskrav mot noen for å få flere penger til kreditorene.

Informasjon om at det er åpnet konkurs blir kunngjort gjennom annonser i Norsk Lysningsblad og i lokalavisene. I disse annonsene blir kreditorene bedt om å melde ifra om kravene sine. Slikt varsel må kreditorene komme med innen en bestemt frist.

Tips for å forberede bedriften mot tøffere tider


Bostyre og skiftesamling

Dersom konkursboet omfatter store verdier eller krever vanskelige vurderinger, kan det oppnevnes et kreditorutvalg, bestående av en eller flere representanter fra kreditorene.

Under konkursen kan også alle kreditorene kalles inn for å treffe beslutninger. Dette organet kalles skiftesamling, og har den øverste myndigheten under konkursen.

Les også: Ti tips før årsoppgjøret

Fordeling av verdier
Kreditorer som har sikret seg pant i bestemte eiendeler, vil komme best ut av konkursen. En bank vil for eksempel sikre seg pant i huset når den gir boliglån. Dersom huset selges under konkursen, vil banken ha førsteretten til inntektene. Ofte vil mange av eiendelene til skyldneren være beheftet med pant, slik at det blir lite igjen til kreditorer uten pantesikkerhet.

Som regel blir konkursen avsluttet før en kommer så langt som til å fordele verdiene mellom kreditorene. Dette er tilfellet når boet har få pantefrie eiendeler. Dersom boet ikke har store nok verdier til å dekke utgiftene ved selve konkursen, skal bobehandlingen straks bli innstilt.

Få pengene raskere inn ved å ha  faste rutiner på fakturering

 

Del dette med dine kolleger eller venner: