facebook_pixel

Hvordan skal reiseutgifter dekkes?

Arbeidsgiver og arbeidstaker står fritt til å avtale hvordan reiseutgiftene skal dekkes. Likevel må arbeidsgiver følge de vanlige reglene for lønnsrapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Hvis man ønsker å gjøre det enkelt velger man å følge et etablert regelverk, for eksempel statens reiseregulativ. Det gjør arbeidet mye lettere for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Les også: Huskeliste ved bruk av egen bil i jobb

Nedenfor følger en liste over de mest vanlige måter å utbetale godtgjørelse for reiseutgifter:

  • Satser etter Statens reiseregulativer (som er tariffavtaler).
  • Satser fra andre tariffavtaler.
  • Satser etter individuelle avtaler.
  • Skattedirektoratets forskuddssatser
  • Dekking av utgifter etter originalbilag/regning.
  • Arbeidsgiver betaler utgifter direkte.
  • Kombinasjon av de som er nevnt over.

Miniguiden app – alltid oppdaterte satser for hånden

Les også: Øker skatten på kjøregodtgjørelse

Uansett hvilken metode man benytter for å dekke reiseutgiftene, er det kun de merutgiftene de ansatte påføres som følge av arbeidsoppdraget som kan dekkes skattefritt. Dekkes det mer, skal det overskytende betraktes som overskudd og er skattepliktig.

Diettgodtgjørelse og godtgjørelse for overnatting
Når det gjelder retten til diettgodtgjørelse og godtgjørelse for overnatting, er det arbeidsavtalen som styrer dette. Mange private arbeidsgivere følger statens særavtaler for reiser. Regulativenes bestemmelser legges også i stor grad til grunn for den skattemessige behandlingen. I forbindelse med bilgodtgjørelse er det skatteloven med forskrifter som legges til grunn for vurderingen av om man er på yrkesreise eller arbeidsreise (privatreise).

NB! Husk at reiseutgifter er et kontrollområde for skattemyndighetene. For å unngå problemer
ved bokettersyn, sørg for at reiseregningene er tilfredsstillende utfylt.


Enkel løsning får reiseregninger:
HRM system – Reise & utlegg

 

Relaterte artikler
Slik blir reisesatsene for 2017
Kjørebok kan bli avgjørende dokumentasjon
Kan ikke kreve lønn for reisetid

 

Del dette med dine kolleger eller venner: