facebook_pixel

Innkjøpsplan for mer effektivt innkjøp

De fleste har hørt om markedsplan, men innkjøpsplan? Er det behov for det? Ja, det er minst like stort behov for dette som for en markedsplan.

Her er noen forslag til hva som kan inngå i en innkjøpsplan.

(Mal for innkjøpsplan kan du laste ned her…)

1. Produktspesifikasjon
Eksakt spesifisering av hvilke produkter som skal kjøpes inn respektive produseres av dere selv, hvordan de skal se ut og hvilke kvalitetskrav som skal stilles.

2. Leverandørspesifikasjon
Spesifiser hvilke leverandører som skal brukes, hvem som skal foretrekkes og hvilke regler som gjelder for bytte av leverandør.

3. Framgangsmåte for anbud og tilbud
Angi hvilke fremgangsmåter dere skal ha for anbud og tilbud. Spesifiser eksakt hvordan tilbudene deres skal se ut.

Les også: Forhandlinger – hvordan nå et mål?

4. Etiske regler
Opprett etiske rammer for hvordan innkjøperne skal opptre i arbeidet sitt.

5. Miljø- og samfunnsansvar
Angi for eksempel hvordan dere kan hjelpe til med å skåne miljøet gjennom å velge transportmåte. Angi hvilken samfunnsgruppe dere helst vil støtte med innkjøpene deres. Skal dere støtte menneskene i lokalsamfunnet eller de som bor i utviklingsland?

6. Nøkkeltallsmål
Angi mål for de nøkkeltallene som innkjøpsorganisasjonen kan påvirke.

Les også: Fire mål som gir bedre forhandlinger

7. Leveringsinstruksjoner
Spesifiser hvilke instruksjoner dere skal gi til leverandørene i sammenheng med at de leverer varer til dere.

8. Logistikkplan
Angi hvordan innkjøpene skal gjennomføres; hvilke rutiner som skal følges, hvordan transporten skal skje, hvilke transportselskap og hvilke speditører som skal benyttes.

Viktig med forankring
Når du har kommet så langt som til en ferdig innkjøpsplan, gjelder det å implementere den i foretaket. Det gjelder at du forankrer de ulike delene i alle leddene i organisasjonen og at en handlekraftig person, deg selv kanskje, er ansvarlig for at planen blir gjennomført slik det var tenkt.

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: