facebook_pixel

For kaldt på jobben? Eller for varmt?

Det kan være svært ubehagelig når det er for varmt eller for kaldt på arbeidsplassen, slår Arbeidstilsynet fast. Tilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås.

Kilde: Risanger.no

Fagbok: Lov om arbeidsmiljø 8. utg. 2016 – kun kr 149,-

Konsekvenser av varme og kulde

Riktig temperatur er i alles interesse. For høy eller for lav temperatur kan oppleves som plagsomt, og du kan bli mindre effektiv når det er for varmt eller for kaldt.

Når det er for varmt:

 • føles luften tørr og ufrisk
 • blir vi lett trøtte og uopplagte
 • nedsettes evnen til å jobbe effektivt og riktig

Når det er for kaldt:

 • nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo
 • kan det oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager forsterkes
 • blir enkelte mer mottakelig for infeksjoner

Mer om krav til det fysiske arbeidsmiljøet i arbeidsmiljølovens § 4-4 (lovdata.no)


Når problemene er permanente eller gjentagende

Arbeidsgiver har et ansvar for å planlegge og tilrettelegge for forventede temperturvariasjoner sommer og vinter.

Aktuelle tiltak kan være:

Ved varmebelastning:

 • Solavskjerming utvendig
 • Ventilasjon som fungerer (justering, vedlikehold og riktig drift)
 • Flytting av varmegivende utstyr
 • Kjøleanlegg

Ved kuldeproblemer:

 • Tetting av vinduer og dører
 • Sluser mot trekk
 • Ekstra varmekilder, eventuelt bedret isolasjon
 • Flytte arbeidsplassen bort fra kulde og trekk
 • Justere luftmengder og temperatur i ventilasjonsanlegg
 • Endre driftsmåten for varmeanlegget (øke nattetemperaturen)
 • Lufte radiatorer og justere termostater

Les også: Det er lov å pålegge overtid


Utearbeid i ekstrem kulde

Opplevelsen av kulde er avhengig av både temperatur, vind og fuktighet. Arbeidsmiljøloven gir ingen temperaturgrenser.

Verneombudet kan avbryte arbeidet dersom det mener at temperaturen innebærer umiddelbar risiko for sikkerhet og helse.

Det er inngått enkelte lokale avtaler om at arbeidet stanser ved temperaturer under minus 20°C.

Dersom normalt varmt tøy ikke gir tilstrekkelig vern mot kulden, må arbeidsgiveren stille nødvendig ekstra bekledning til disposisjon.

Slik bekledning regnes som personlig verneutstyr, og skal bekostes av arbeidsgiveren.

Mer om krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i arbeidsmiljølovens § 3-1 (lovdata.no)

Mer om særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten i arbeidsmiljølovens § 3-2 (lovdata.no)


Du kan ikke gå hjem

Arbeidstilsynet har satt opp disse punktene når kortvarig varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon gjør arbeidet vanskelig eller umulig:

 • Du har ikke rett til å gå hjem av temperaturproblemene alene.
 • Blir du syk som følge av dette, er det selvfølgelig en annen sak.
 • Dersom du har behov for pauser, forskjøvet arbeidstid, eller eventuelt å avbryte arbeidet, er dette noe som må avtales med arbeidsgiveren.
 • Improviserte løsninger for å oppnå varme eller kjøling kan hjelpe noe, for eksempel bruk av vifte på varme dager.
 • Ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget.
 • Det kan også være naturlig å kontakte bedriftshelsetjenesten, dersom virksomheten er tilknyttet en slik ordning.
 • Løses ikke problemene på annen måte, kan man tilkalle Arbeidstilsynet, som eventuelt kan gi pålegg om tiltak.

Arbeidstilsynet har en punkt-for-punkt-liste over hvordan arbeidstakere og arbeidsgivere kan gå fram når temperaturen blir ekstrem. Les her


Les også: Arbeidsgiver og ansatteDrivBedre-pakken Skatt&Økonomi

 

Del dette med dine kolleger eller venner: