facebook_pixel

Kartlegg de produktene du allerede har

BCG-matrisen (utviklet av konsulentselskapet Boston Consulting Group) er et nyttig analyseverktøy for å dele inn og kartlegge produktene i en bedrift.

Artikkelen er hentet fra eboken Markedsføring og salg.

Med denne modellen kan en bedrift analysere hvilken posisjon deres produkter har i markedet.

Modellen bygger på to faktorer: veksten i markedet og den relative markedsandelen bedriften har i markedet.

Les også: 9 tips til evaluering av ditt markedsarbeid

Dette gir fire ulike produktkategorier:

Melkekuer: Lav vekst, høy markedsandel
Krever lite utviklingskostnader og genererer høy omsetning. Bør utgjøre størstedelen av virksomhetens produktsortiment.

Stjerner: Høy vekst, høy markedsandel
Krever mye produktutvikling/markedsinvesteringer og gir relativt lite omsetning ennå. Produkter i denne kategorien er vanskelig å bedømme, de vil enten utvikles til stjerner eller bikkjer.

Bikkjer: Lav vekst, lav markedsandel
Krever lite investeringer, men kaster heller ikke mye av seg. Ligger ofte med resultat rundt null, og en vanlig strategi er å selge slike produkter for at de ikke skal ha for mye fokus fra organisasjonen.

Spørsmålstegn: Høy vekst, lav markedsandel
Krever mye produktutvikling/markedsinvesteringer og gir relativt lite omsetning enda. Produkter i denne kategorien er vanskelig å bedømme – de vil enten utvikles til stjerner eller hunder.
Denne artikkelen er hentet fra eboken Markedsføring og salg.

bcg matrisen

 

I eboken Markedsføring og salg vil du finne mer info innenfor:

 • Produktutvikling
  •  Prosess for produktutvikling
  •  Kundens plass i produktutviklingen
  •  Ansoffs vekstmatrise
 • Praktisk Markedsføring
 • Konkurrentanalyse
 • Markedsundersøkelser
 • Markedsplan
 • Mål og strategi
 • Viktige strategiske veivalg
 • Kunder – skaffe, beholde, utvikle & gjenvinne
 • salg – Bli en bedre selger
 • m.m.

 

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: