facebook_pixel

Kjørebok kan bli avgjørende dokumentasjon

«Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok. Ligningsmyndighetene kan heller ikke pålegge skattyteren dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil for skattyteren oftest være en avgjørende dokumentasjon for yrkeskjøringen.»

Artikkelen er skrevet av: Otto Risanger, Risanger AS

Risanger sin gule Kjørebok 2018 bestiller du her…

 

Det er Skatte-ABC (Skatteetatens «bibel») som sier ovenstående. Og fortsetter slik:

  • En slik kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket.
  • Den må angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren.
  • Det totale antall kilometer må minst hver måned avleses fra kilometertelleren og anføres i boken.

 

Skatte-ABC gjør det klart at når en bokføringspliktig har ført kjørebok, er kjøreboka oppbevaringspliktig regnskapsmateriale etter bokføringsloven.

Skatte-ABC sier også følgende:

  • Om skattyteren vil nedtegne den private bruk er overlatt til ham selv.
  • Kjøreboka kan kreves lagt fram.

Trykt Kjørebok i 2017 og 2018
Også i 2017 og 2018 vil det normalt være tilstrekkelig å dokumentere kjøring i yrke og virksomhet ved bruk av trykt kjørebok eller tilsvarende.

 

Kun på to klart definerte områder vil det bli stilt krav om elektronisk kjørebok:

  1. Tilfeller der skattyteren ønsker å bli beskattet for fordel ved privat bruk av firmabil eller yrkesbil ut fra faktisk dokumentert kjøring privat (i stedet for etter sjablongregel).
  2. Tilfeller der skattyteren vil ha redusert fordelssats ved å dokumentere at firmabil eller yrkesbil er brukt mer enn 40.000 km i yrket. (Satsen settes da til 75 prosent av ordinær fordelssats.)

 

Utenom punktene ovenfor går det altså bra med trykt kjørebok.

 

Risanger sin gule Kjørebok 2018 bestiller du her…

 

Relaterte artikler:
Slik blir reisesatsene for 2017
Øker skatten på kjøregodtgjørelse
Årsavgiften på bil fjernes

 

Del dette med dine kolleger eller venner: