facebook_pixel

Kunsten å slutte å være perfekt

Perfeksjonist er et ord som ofte blir brukt i positiv forstand, men min erfaring er at de største perfeksjonistene er de som også får minst gjort ettersom ingenting noen gang blir bra nok for dem.

Forfatter: Stefan Ekberg, Redaktionen.se

Jeg sluttet å være perfeksjonist når jeg forsto et enkelt prinsipp:

Det fins en grense for når merarbeidet du utfører ikke blir lagt merke til av omverden og i stedet sløser bort tiden din.

Ok, vi skal se litt på hvordan du vinner tid gjennom å være mindre perfekt.

Les også: Derfor «virker» arbeidsglede


«Gjør det, gjør det, gjennomføre det!»

Bare gjør det!
Si at du skal markedsføre foretaket ditt. Du sliper og sliper på hjemmesiden, visittkortene, logoen og brevpapiret. Brosjyren din blir aldri ferdig. Du kan sitte i timevis og detaljstudere hver liten bit av den, slik at du ikke har gått glipp av noe uten å forstå at du egentlig sitter og går glipp av tid i stedet. Ut med tingene.

Les også: Hvordan bli superproduktiv

 

Sett rimelige mål
Uvirkelig høye krav går hand i hand med urealistiske mål. Du kan ikke forvente av deg selv at du skal klare å gjøre alt du gjør med samme kvalitetsnivå. Det smarteste for deg er å lage en plan over hva som må gjøres. Da kan du bryte prosjekter ned i mindre deler og lage mindre mål som det går an å nå i stedet for et kjempestort stressende mål som ligger langt, langt fram i tid.

 

Smarte tips for klare mål

Slik blir du ekspert på sette gode mål, dersom du følger «SMART»-metoden:

 Spesific (spesifikt) Bruk så klare verb, adjektiver, substantiver og adverb som mulig – ikke svulstig og abstrakt ordbruk. For å gjøre det  enklere og tydeligere kan du også dele opp målet i flere delmål.
 Measureable (målbare) Gjør det klart hvordan suksess kan måles. Hvilke konkrete måltall eller indikasjoner må oppnås? Her kan du for  eksempel angi en konkret ønsket endring i adferd blant målgruppen, som at det skal være ti prosent flere som kildesorterer.
A  Attainable (oppnåelig) Du må være realistisk, ellers vil du aldri oppnå målene. De store, hårete målene tilhører visjoner og brede strategier.  Spør deg selv: Er dette målet mulig å oppnå? Er de for ambisiøse med de midlene vi har tilgjengelig? Klarer vi å flytte fjellet, eller må vi være  fornøyd med å flytte noen steiner i første fase?
R  Relevant Relevans betyr at målet må knyttes til organisasjonens øvrige strategi, taktiske planer eller kommunikasjonsstrategi. Du må også  forsikre deg om at målet er intuitivt forståelig for dem som skal jobbe mot det.
T  Time based (tidsramme) For å kunne måle om man har nådd et mål, må målet ha milepæler eller en finale – på et gitt tidspunkt skal den  ønskede endringen være oppnådd. For eksempel «innen utgangen av 2017 skal ti prosent flere enn i 2016 kildesortere».

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: