facebook_pixel

Kutt ut jobben når du har fri

Det lønner seg for alle parter å glemme jobben i fritiden. Ansatte blir mer fornøyd med livet, mindre stresset, og det kan øke prestasjonene på jobb å koble ut når du har fri.

Ifølge en ny stor studie kan vi lettere legge igjen jobben på kontoret hvis vi klarer å skape et fysisk og psykisk skille mellom arbeid og fritid, og hvis vi klarer å sluttføre oppgaver på jobben, skriver forskning.no.

Motivasjon: Mindfulness på 1-2-3

Også jobbens ansvar
Dette er ikke bare arbeidstakers ansvar, skriver den tyske forskeren bak samlestudien, Sabine Sonnentag ved University of Mannheim i Tyskland. Som oftest er det ikke bra å være mentalt opphengt i jobben på fritiden, fortsetter Sonnentag, som har gått gjennom en rekke studier om dette temaet de siste årene.

Sonnentag mener arbeidsgivere bør oppmuntre de ansatte til å skru av jobben når de er hjemme, og i tillegg være tydelige på at det å jobbe døgnet rundt, ikke er hva som definerer høy prestasjon og dedikasjon i jobben.

Les også: Ikke jobb overtid, kom deg hjem

Faktisk vinner arbeidstakere, og kanskje også arbeidsgivere, på at de ansatte har et klart skille mellom jobb og fritid, glemmer jobben og engasjerer seg i andre ting når klokka ringer ut.

Noen av fordelene som avdekkes, er at du blir mer fornøyd, mindre stresset, og starter dagene med et forfrisket sinn, ifølge studien.

Ikke sjekk e-posten
Det å løsrive seg mentalt fra jobben betyr blant annet å ikke sjekke e-post og ikke tenke på  jobbrelaterte temaer – verken sosiale konflikter med kollegaer eller arbeidsoppgaver.

Blant annet én studie tyder på at arbeidstakere som klarer dette, rapporterer høyere nivå av velvære enn de som ikke klarer det. De er mer fornøyde med livet, mindre psykisk slitne, og de sover bedre.

Les også: Ønsker ikke norsk forbud mot e-post på kvelden

Utmattende alltid å være til stede
Motsatt tyder en annen studie på at den negative effekten av alltid å være mentalt til stede i jobben, også utenfor arbeidstiden, kan vare lenge. Denne studien fulgte 309 servicearbeidere over ett år, og fant at de som fra begynnelsen oppga at de var lite løsrevet fra jobben på fritiden, også følte seg mer følelsesmessig utmattet mot slutten av perioden.

Positivt å løsrive seg
Folk som ikke tenkte så mye på jobb på fritiden, var derimot gladere og mindre slitne om kvelden, ifølge en annen studie av høyt utdannende fagarbeidere, som Sonnentag trekker fram. Funnene kan tyde på at det å ha et slikt forhold til jobben, hjelper dem til å komme til arbeidet i en god modus som bidrar til at de gjør arbeidsoppgavene sine bedre, skriver hun med støtte i en annen av studiene.

Les også: 5 tips for å balansere jobb, familie og fritid

Meningsfylte aktiviteter hjelper
Folk opplevde selv at en atspredt helg uten tanke for jobb, gjorde at de følte seg forfrisket når arbeidsuka begynte, og at de i større grad tok tak i problemer på jobb og løste dem.

Med økte stressfaktorer på jobben, som stor arbeidsmengde og høyt tidspress, vil andelen mennesker som ikke klarere å legge fra seg jobben når de kommer hjem øke, heter det i Sonnentags oppsummeringsartikkel. Ifølge henne kan én forklaring kan være at man blir så oppgiret at det er vanskelig å endre modus.

Medisinen mot dette er meningsfylte aktiviteter i fritiden, mener forskeren. Alt av frivillig arbeid, hobbyer, turer og naturopplevelser i skog og mark bidrar til å lade batteriene, sier Sonnentag, som etterlyser mer forskning på dette området.

Kilde: HMS magasinet
Relaterte artikler:
Superstresset? – slik løser du problemet
10 gode samarbeidsråd med de ansatte
Slik reduserer du stress på jobben

Del dette med dine kolleger eller venner: