facebook_pixel

Må vi tilrettelegge for sykmeldte?

Det kan være fristende for en travel leder å fokusere på de friske medarbeiderne.

  • Reglene sier at arbeidsgiver skal sørge for nødvendig tilrettelegging.
  • Tilretteleggingsplikten er ikke absolutt, men gjelder i den grad dette er mulig
  • Hvorvidt det er mulig avhenger av bransje, bedriftsstørrelse, økonomi og arbeidstakers forhold

Les også: Tips for en god sykefraværssamtale

  • Arbeidstakers behov må veies opp mot belastningene tilrettelegging påfører arbeidsgiver
  • Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å opprette en ny stilling som er tilpasset arbeidstakerens behov
  • Arbeidsgiver kan heller ikke innskrenke andre arbeidstakeres rettigheter for at den som er syk skal få arbeid

Les også: Dette reduserer sykefraværet

Dersom det er aktuelt å tilby arbeidstaker annet arbeid skal arbeidstakeren og sykmeldtes tillitsvalgte tas med på råd før arbeidsgiver treffer en avgjørelse (arbeidsmiljøloven § 4-6 annet ledd).

IA-virksomheter kan søke hos NAV om tilretteleggingstilskudd.

 

Relaterte artikler:
– Nordmenn sykmeldes for lett
Ferie når man ikke jobber fullt
Må man kontakte den sykemeldte?

 

Del dette med dine kolleger eller venner: