facebook_pixel

Mer krøll rundt skatt på kjøregodtgjørelse

Like før jul kom de siste avklaringene rundt den nye skattleggingen av kjøregodtgjørelse. Samtidig kom en kunngjøring fra Skatteetaten som kompliserer bildet ytterligere.

Like før jul vedtok Stortinget skatteendringen, som gjør at de fleste arbeidstakere nå må betale skatt av deler av kjøregodtgjørelsen når de bruker egen bil i jobben.

Den skattefrie satsen for kjøring i Norge er satt til 3,80 kr/km opp til 10.000 kjørte kilometer, og deretter 3,45 kr/km. De fleste arbeidsgivere har forpliktet seg til å betale kilometergodtgjørelse etter statens satser, som i 2016 er 4,10 kr/km opp til 10.000 kjørte kilometer, og deretter 3,45 kr/km. For elbil og kjøring i Tromsø er satsen 4,20 kr/km (se tabell nederst).

Etter det nye regelverket må arbeidstakere dermed betale skatt av 30 eller 40 øre pr. km opp til 10.000 kjørte kilometer i året i Norge. I tillegg skal det betales arbeidsgiveravgift av beløpet, noe som gjør at dette også blir en skjerpelse for arbeidsgiver.

Les også: Kan ikke kreve lønn for reisetid

Ny utenlandsavtale

Like før jul kom det også en ny særavtale for reiser i utlandet. Der er det tatt inn en viktig endring i reglene for kjøregodtgjørelse, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.

– I den nye avtalen er kjøregodtgjørelse i utlandet gjort lik kjøregodtgjørelsen i Norge. Tidligere var satsen for kjøregodtgjørelse i utlandet 4,10 uansett kjørelengde, mens man fra nyttår får redusert sats til 3,45 etter kjørte 10.000 kilometer, som i Norge. Man summerer da opp kjøring i Norge og utlandet, sier Elvestad.

Ulike skatteregler i utlandet

Da skatteetaten kom med en kunngjøring lille julaften ble bildet enda mer komplisert. I denne kunngjøringen står det at den skattefrie satsen for reiser utenlands er kr 3,80 kroner per kilometer uansett kjørelengde.

– Det betyr at mens det nå er samme kilometersats etter statens særavtale i Norge og utlandet, så er den skattefrie satsen ulik etter kjørte 10.000 kilometer i Norge og utlandet. Det virker noe pussig at man har laget en egen skattemessig fastsatt sats for kjøring i utlandet, noe som etter vårt syn bare kompliserer reglene ytterligere. Det hadde vært å  håpe at det kan komme en forenkling her, sier Elvestad.

KURS: Reiseregninger og reiseutgifter

 

Relaterte artikler:
Årsavgiften på bil fjernes
Øker skatten på kjøregodtgjørelse

 

Del dette med dine kolleger eller venner: