facebook_pixel

Mistenker du juks med sykefravær? Dette kan du gjøre!

Har du sagt nei til et ferieønske og mottatt en sykmelding for den samme perioden? Her er noen tips for deg som mistenker juks med sykefravær.

Legenes sykmeldingspraksis har vært mye diskutert i mediene i det siste. Lege Bjørn B. Hansen skrev i en kronikk i Aftenposten at arbeidstakere som har jobbet mye og er sliten eller har kranglet med sjefen får sykmelding av legen. Men er det sykdom?

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm, sier lovverket er helt klart. Dersom en ansatt skal ha rett på sykepenger, må fraværet skyldes sykdom eller skade. Økonomiske eller sosiale problemer gir ikke rett til sykepenger, selv om den ansatte kan ha behov for fri i slike situasjoner.

– Det er mange som setter likhetstegn mellom behovet for fri og retten til å motta sykepenger. Det kan være mange grunner til at en person har behov for fri, som ved samlivsbrudd, syke familiemedlemmer eller andre krevende situasjoner. Dette må løses på andre måter; bare dersom den ansatte selv er syk eller skadet er det grunnlag for å betale ut sykepenger til den ansatte, sier Brostrøm.

LAST NED GRATIS E-BOK: Hjelp, jeg har en syk medarbeider

Sykmelding betyr ikke nødvendigvis syk

Han understreker at dette gjelder uavhengig av om arbeidstakeren har fått en sykmelding fra legen.

– Vi ser nesten daglig eksempler på at leger skriver ut sykmelding uten at den sykmeldte faktisk er syk. Det er også dette Bjørn B. Hansen berører i sin kronikk. En sykmelding fra legen er ikke nødvendigvis et bevis for at du er syk, og som arbeidsgiver har du mulighet til å bestride denne sykmeldingen dersom du mener fraværet ikke skyldes sykdom, sier Brostrøm.

Ber om ferie – blir syk

I tillegg er det situasjoner som er mer eller mindre åpenbart juks med sykmelding.

– Den klassiske problemstillingen er en arbeidstaker som ber om å ferie. Etter å ha fått nei fra sjefen, dukker det opp en sykmelding for den samme perioden. Vedkommende kan naturligvis ha blitt syk, men vårt råd er å ta kontakt med den ansatte for å få avklart om vedkommende faktisk er syk eller akter å reise på ferie, sier Brostrøm.

I noen situasjoner er misbruk av sykefravær helt opplagt, gjennom at den ansatte selv varsler at han eller hun vil «sykmelde seg» ved avslag på ferie.

Dette kan du gjøre

Her er Jørgen Brostrøm sine tips til hvordan du håndterer mistanke om at den ansatte ikke er reelt syk eller skadet.

  • Snakk med den ansatte. Som arbeidsgiver har du ikke krav på å få vite diagnosen, men den ansatte skal oppgi funksjonsevne. Det betyr at du skal få vite hva den ansatte ikke kan gjøre på grunn av sykdommen. Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for at den ansatte får brukt restarbeidsevnen sin under sykefraværet, mens den ansatte har plikt til å medvirke.
  • Hvis du mener at den ansatte ikke reelt sett er syk eller skadet og dermed ikke har rett til sykepenger, gir du skriftlig beskjed om at du ikke aksepterer sykmeldingen og at du ikke betaler sykepenger. Du trenger ikke bevis, men bør gi en begrunnelse for mistanken. Det kan være fornuftig å sende en kopi til NAV og lege.
  • Dersom den ansatte ikke aksepterer avgjørelsen, kan vedkommende henvende seg til NAV og fremme krav om sykepenger der.
  • Dersom NAV gir den ansatte medhold, betaler NAV sykepengene og sender refusjonskrav til deg som arbeidsgiver. Hvis det ikke har kommet frem nye opplysninger som taler for at arbeidstakeren er reelt syk, kan du klage saken videre til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. To av tre arbeidsgivere vinner slike saker i ankenemnda, så det kan i mange tilfeller være fornuftig å anke.

LAST NED GRATIS PLANSJE: Oppfølging av sykefravær

Del dette med dine kolleger eller venner: