facebook_pixel

Nå kan du teste digital søknad om sykepenger

NAV jobber med å digitalisere sine tjenester. Nå har de utviklet en testversjon av søknad om sykepenger som skal erstatte sykepengeblankettens del D.

I september 2016 lanserte Nav den første løsningen for at arbeidstakere kan levere sykmeldingens del C digitalt til arbeidsgiver. Løsningen har en del begrensninger, og er best egnet for små og mellomstore bedrifter uten alt for mange sykmeldinger.

For at arbeidstakere skal kunne benytte den digitale innleveringen, kreves det blant annet at legekontoret har tilgang til nødvendige digitale løsninger.

Les også: Syk på jobb – frisk på fest

Skal erstatte del D

Nå er sykemeldingsblankettens del D neste ut som skal digitaliseres. Nav la denne uken ut en testversjon som er åpen for alle som ønsker å se dem i kortene frem til 1. februar.

– Søknaden om sykepenger vil erstatte sykepengeblankettens del D. Sykmeldte som benytter den digitale løsningen trenger ikke å sende noe på papir dersom arbeidsgiveren velger å bruke den digitale versjonen, opplyser Nav til Infotjenester.

Les også: Stillesittende arbeid kan gi sykdom og nedsatt syn

Helt digitalt i løpet av året

Nav opplyser at de jobber mot at det skal være en digital løsning tilgjengelig for nesten alle sykmeldte i løpet av 2017, med noen begrensninger knyttet til legenes journalsystemer, utenlandske sykmeldinger og tilgang til å logge inn hos Nav med godt nok sikkerhetsnivå.

– Vi jobber ut fra smidig metode. Dette medfører at vi ikke planlegger funksjonalitet langt frem i tid, men at vi i hovedsak ønsker å la tilbakemeldinger fra brukerne styre videre utvikling og prioritering. I februar vil vi prøve ut løsningen i noen virksomheter som har meldt seg som piloter. Pilotene er arbeidsgivere som utbetaler lønn til sine medarbeidere under sykdom. De skal ha søknaden fra den ansatte før de sender den til NAV, slik at de kan få refusjon. I piloten vil de ansatte sende søknaden om sykepenger til arbeidsgiveren fra nav.no. Arbeidsgiveren finner sykmeldingen i Altinn, skriver deretter ut søknaden og sender den inn til NAV på samme måte som det gjøres med sykepengeblankettens del D.

De neste skrittene er å lage en løsning der arbeidsgiveren kan sende søknaden videre til Nav digitalt.

– Samtidig arbeider vi videre med å innlemme andre brukergrupper i løsningen, det vil si sykmeldte som ikke mottar lønn fra arbeidsgiveren under sykdom, opplyser Nav.

Her kan du teste prototypen på den digitale søknaden om sykepenger.

 

Relaterte artikler:
Ti plikter for arbeidstaker som er syk
Risikabelt å bruke psykisk sykdom for å få fri
– Nordmenn sykmeldes for lett

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: