facebook_pixel

Når må du til legen med sykt barn?

Reglene for bruk av egenmelding ved barn og barnepassers sykdom er ikke de samme som for egenmelding ved egen sykdom.

Kilde: Knut Arild Vold, journalist hos Infotjenester

 

Når barn er syke, har foreldre rett til å være hjemme med de syke barna et visst antall dager hvert år (se oppsummering nederst på siden). Fraværet kompenseres med omsorgspenger.

De første 10 dagene med omsorgspenger betales av arbeidsgiver. Dersom arbeidstakeren har rett til flere enn 10 dager, for eksempel på grunn av aleneomsorg eller flere enn to barn, kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV fra dag 11.

Tre dager med egenmelding

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Isabell Appelgren sier det er flere forskjeller på bruk av egenmelding ved egen sykdom og ved barns sykdom.

– Ved barn og barnepassers sykdom kan arbeidstaker bruke egenmelding de tre første kalenderdagene i hvert enkelt fraværstilfelle. Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiver kreve at barnets eller barnepasserens sykdom dokumenteres med legeerklæring. Her telles fridager og helger med, så dersom en arbeidstaker er hjemme med sykt barn på fredag, vil arbeidsgiver kunne kreve en legeerklæring den påfølgende mandagen, sier Appelgren.

Les også: Denne sykepengereglen er det få som kan

Kan godta flere egenmeldingsdager

Arbeidsgiver kan godta at arbeidstakerne bruker egenmelding for hele perioden på 10 dager med omsorgspenger. Det er også anledning til å godta egenmelding utover 10 dager når arbeidsgiver er ansvarlig for å forskuttere ytelsen til den ansatte mot refusjon fra NAV.

– Hvorvidt man ønsker å godta bruk av egenmelding i hele perioden er opp til arbeidsgiver. Arbeidstakere kan ikke kreve å få bruke egenmelding ved barn- eller barnepassers sykdom i mer enn 3 sammenhengende dager i hvert enkelt tilfelle, understreker Appelgren.

Må til legen når NAV betaler

Der NAV er direkte ansvarlig for å betale omsorgspenger til den ansatte vil egenmelding ikke kunne benyttes som dokumentasjon. Dette vil være i følgende tilfeller:

 • Barn eller barnepassers sykdom før fire ukers ansettelse
 • Barn eller barnepasser sykdom før fire uker etter permisjon på mer enn 14 dager

I disse tilfelle vil NAV bare utbetale omsorgspenger der det foreligger legeerklæring som dokumentasjon for sykdommen.

Arbeidsgiver som i disse tilfellene har betalt lønn og som velger å fremme krav om refusjon vil ikke få refusjon fra NAV på grunnlag av egenmelding.

Les også: Sykefravær bør ikke varsles på SMS

 

Også ved egen gradert sykdom

Isabell Appelgren sier det er viktig å være klar over at regelverket for barn- og barnepassers sykdom er helt uavhengig fra regelverket knyttet til egen sykdom. Derfor kan egenmelding for egen og barns sykdom brukes om hverandre.

– Det innebærer for eksempel at dersom en arbeidstaker bruker egenmelding egen sykdom i 3 dager, kan arbeidstakeren benytte egenmelding barns sykdom på dag 4. Den ansatte må først til legen med det syke barnet på den fjerde sammenhengende dagen med sykt barn, inkludert helger og fridager, sier Appelgren.

At regelverkene er adskilt betyr også at det er anledning til å bruke egenmelding for sykt barn i kombinasjon med gradert sykmelding for egen sykdom.

Les også: Sykmeldt, men jobber for andre

Kan bruke alt på en gang

Ved barns sykdom er det heller ingen grense for hvor mange dager arbeidstakeren kan benytte i samme sykdomsperiode.

– Når arbeidstaker er hjemme med sykt barn én dag, trekkes det én dag fra kvoten. Det har ingen betydning om det er en eller flere av barna som er syke, eller om barna er syke om hverandre.

Ved barns sykdom er det også viktig å være klar over at kvoten med omsorgspenger ikke utvides selv om man har en legeerklæring på barnets sykdom.

– Unntaket er dersom barnet blir innlagt på sykehus eller annen helseinstitusjon. Da kan foreldrene ha krav på pleiepenger fra NAV fra sykedag 1 eller 8, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad, avslutter Appelgren.

Les også: Hjemme fra jobben med forkjølelse?

 

 

Fakta: Omsorgspenger ved syke barn

 • 10 dager pr. kalenderår ved omsorg for 1-2 barn
 • 15 dager pr. kalenderår ved omsorg for 3 eller flere barn
 • 20/30 dager pr. kalenderår hvis arbeidstaker er alene om omsorgen
 • 10 ekstra dager pr kalenderår hvis arbeidstaker har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn
 • Ytes ut det året barnet fyller 12 år, eller 18 år for kronisk syke/funksjonshemmede barn
 • Arbeidstaker kan bruke egenmelding etter 4 ukers ansettelse
 • Arbeidstaker mister retten til å bruke egenmelding etter permisjoner på mer enn 14 dager
 • Arbeidstaker kan bruke egenmelding de 3 første kalenderdagene i hvert enkelt fraværstilfelle
 • Arbeidstaker kan bruke egenmelding barns sykdom dagen før/etter egenmelding egen sykdom

Del dette med dine kolleger eller venner: