facebook_pixel

Nesten alle har krav på overtidsbetaling

Arbeidstakere i ledende og særlig uavhengige stillinger er ikke omfattet av arbeidstidsreglene. Disse kan jobbe lengre dager og til andre tider enn vanlige arbeidstakere, og har ikke rett på overtidstillegg.

Kilde: Leder.no

Man må oppfylle kravene til ledende eller særlig uavhengig stilling, det er ikke nok at det står i arbeidsavtalen at man er unntatt. Forholdsvis få stillinger i en virksomhet kan regnes som “særlig uavhengige”. 

Les også: Ja, ansatte kan kreve fleksibel arbeidstid

Oppfyller kravene

  • Arbeidstakere med klare lederfunksjoner (daglige ledere og avdelingssjefer)
  • Faktisk stilling og funksjon i virksomheten betyr mer enn hva tittelen er
  • «Arbeidsledere» og andre som i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede regnes ikke som ledende stilling
  • Med ”særlig uavhengige” menes de uten ledende stilling, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger
  • ”Særlig uavhengige” må ha tydelig og åpenbar ”selvstendighet” eller ”uavhengighet” i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres

Les også: Trenger ikke varsle overtid på forhånd

 

Oppfyller IKKE kravene

  • Kontroll over egen arbeidstid og/eller fleksitid
  • Prosjektmedarbeidere (i utgangspunktet stor frihet, men i praksis styrt av omgivelsene og prosjektutviklingen)

Les også: Det er lov å pålegge overtid

 

Del dette med dine kolleger eller venner: