facebook_pixel

Ny ferie etter sykdom?

Har ansatte kommet tilbake fra ferie med sykmelding og krav om ny ferie senere? Her er sjekklisten du må gjennom for å avklare om de har rett til ny ferie og sykepenger.

1. juli 2014 ble ferieloven endret. Siden da har det vært nok at arbeidstaker er syk 1 dag i ferien for å kunne kreve ferien utsatt etter sykdom.

De øvrige vilkårene for å kunne kreve ferien utsatt står ved lag. Det innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:

  • Man må være 100 prosent arbeidsufør.
  • Man må ha legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten.
  • Arbeidstaker må kreve utsettelse raskt (normalt ca. 2 uker) etter at arbeidet gjenopptas.

Les også: Sykdom i ferien kan gi økonomisk ruin

Kan ikke kreve ny sommerferie

Infotjenesters arbeidsrettsrådgiver Camilla Schie-Veslum sier arbeidsgiver skal legge opp ny ferie for medarbeideren i den gjenstående delen av ferieåret, når vedkommende har krav på ny ferie etter sykdom.

Selv om arbeidstakeren har vært syk i hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september, har ikke den ansatte krav på å få ta ut den utsatte ferien innenfor den samme hovedferieperioden. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver kan gå med på dette dersom det er gjennomførbart.

Gjelder ikke ved syke barn eller avspasering
Schie-Veslum minner om at det bare er egen sykdom som gir rett til utsatt ferie. Du kan ikke kreve ny ferie dersom ferien ble brukt til å pleie syke barn eller syk ektefelle.

Det er heller ingen lovregler som gir ansatte rett til å få avspaseringsdager på nytt, dersom disse spoleres av sykdom. Avspasering er ikke regulert verken i arbeidsmiljøloven eller ferieloven, og er kun basert på avtaler mellom partene. Retten til å få avspaseringsdager utsatt må derfor eventuelt følge av avtalen.

Les også: Dette skal til for å inndra egenmeldingsretten

Ikke nødvendigvis penger

At en arbeidstaker har krav på ny ferie senere, betyr ikke nødvendigvis at han eller hun har rett til sykepenger for disse sykedagene.

Hvis arbeidstakeren ikke fyller vilkårene for å få sykepenger for sykdommen, for eksempel fordi han eller hun har vært på ferie utenfor EØS-området, vil det ikke følge penger med den utsatte ferien. Da vil den ansatte bare ha krav på nye feriedager, men disse blir da uten betaling.

Gratis e-bok: «Hjelp, jeg har en syk medarbeider»

 

Her er spørsmålene du må gjennom for å avklare om arbeidstakeren har rett til ny ferie, og eventuelt sykepenger

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: