facebook_pixel

Om Adekvat Info AS

Adekvat Info er en av Norges ledende informasjonsleverandør til små bedrifter. Helt siden starten i 1992 har vårt mål vært å gjøre hverdagen enklere for småbedriftslederen.

Adekvat Info AS
Org.nr.: 993 480 371
Pb. 1113 Valaskjold, 1705 Sarpsborg
Besøk/leveringsadresse:
Kalnesveien 5, 1712 Grålum
Tlf.: 69 97 17 80 – Fax: 69 97 17 17
e-post: firmapost@adekvat.no

Adekvat utgir og tilbyr en rekke fagbøker rettet mot næringslivet. I tillegg tilbyr vi andre produkter i form av Adekvat Arkiv og førstehjelpsutstyr, med mere. Adekvat har også tatt over utgivelsen av Risanger sin Kjørebok, DrivBedre-pakken og e-bøker.

Vårt moderselskap Infotjenester AS har gjort det til sitt område å sørge for at ledere og medarbeidere innen regnskap, lønn og personal får så korrekt og oppdatert informasjon som mulig, slik at de gjør jobben sin på en best mulig måte.