facebook_pixel

Oppsigelse skal skje skriftlig

Etter arbeidsmiljøloven skal oppsigelse skje skriftlig, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-4. Med tanke på arbeidstaker er dette fortolket slik at det fungerer som en ordensforskrift.

Fagbok: Oppsigelse på 1-2-3

Det innebærer at en ansatt kan foreta muntlig oppsigelse, men dersom det oppstår uenighet om den ansatte har sagt opp eller ikke, vil arbeidstaker ha bevisbyrden for at vedkommende har sagt opp.

Der arbeidstaker sier opp muntlig, vil det være naturlig å be om en skriftlig bekreftelse fra arbeidstaker. Får man ikke det, kan arbeidsgiver bekrefte skriftlig overfor arbeidstaker at arbeidstaker har sagt opp muntlig. Kommer det da ingen innvendinger fra arbeidstaker, legger man til grunn at oppsigelsen har funnet sted.

Les også: Slik gir du advarsel

Skriftlighetskravet er derimot absolutt der arbeidsgiver foretar oppsigelsen, og det er krav til innholdet i oppsigelsen. Der oppsigelsen ikke er gitt skriftlig og ikke inneholder de opplysningene som skal være med, gjelder ingen søksmålsfrist, og der arbeidstaker går til søksmål innen fire måneder, vil oppsigelsen blir underkjent av domstolene.

 

Relaterte artikler:

Viktig å ta tak når ansatte underpresterer
Hva lurer norske arbeidstakere på når det gjelder rettigheter på jobben?
Hva betyr det å være lojal mot arbeidsgiver?

 

Del dette med dine kolleger eller venner: