facebook_pixel

Slik kan du overføre tre uker ferie til neste år

Du kan med loven i hånd inngå skriftlig avtale om overføring av nærmere tre ukers ferie til neste ferieår, dersom virksomheten har avtale om fem ukers ferie.

I tillegg til overføring av ferie etter ferieloven kan de virksomheter som har fem ukers ferie etter avtale eller praksis, også overføre de avtalefestede dagene til neste år. Også her kreves det avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Der arbeidstaker og arbeidsgiver er enige, kan det dermed overføres 12 virkedager (10 arbeidsdager) etter ferieloven og 5 virkedager (4 arbeidsdager) etter avtalen til neste ferieår.

LAST NED GRATIS FERIEPLAN FOR 2018 

Automatisk overføring

Utgangspunktet etter ferieloven er at den lovfestede ferien skal avvikles i ferieåret. Som nevnt over kan imidlertid partene skriftlig avtale overføring av inntil 12 virkedager (10 arbeidsdager) til neste ferieår. Dersom arbeidstaker ved årsskifte har feriedager som ikke er avviklet, og som det heller ikke er inngått skriftlig avtale om å overføre, overføres disse automatisk til neste år. Dagene overføres selv om det gjenstår flere dager enn det partene kunne ha inngått avtale om å overføre.

Kun lovfestet ferie

Det er kun de lovfestede feriedagene som automatisk overføres til neste år. Lovfestet ferie er 4 uker og 1 dag for de under 60 år og 5 uker og 1 dag for de over 60 år. De 4 (ved 5 dagers uke) avtalefestede feriedagene kan partene fritt avtale hvordan de skal håndteres, med mindre en tariffavtale man er bundet av sier noe annet.

De tidligere reglene om at ferie som ikke ble avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon kunne strykes og utbetales, ble opphevet 1. juli 2014.

 

LAST NED GRATIS FERIEPLAN FOR 2018 

 

Kilde: Faghjelp fra Infotjenester.

 

Del dette med dine kolleger eller venner: