arbeidslivets-spilleregler-4utg

Del dette med dine kolleger eller venner:

Arbeidslivets spilleregler, 4. utgave

Boken gir en bred oversikt over aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger, rettigheter og plikter, sentrale lover, det individuelle arbeidsforhold og den kollektive arbeidsretten.

 

Boken kommer nå i en fjerde revidert utgave som følge av at rettsfeltet er i stadig utvikling.

 

Les mer

 969

Varenummer: 140872 Kategori: Stikkord: , , ,

Del dette med dine kolleger eller venner:

Mer informasjon om boken

Arbeidslivets spilleregler er en grundig fremstilling av arbeidsrettslige problemstillinger, både individuell og kollektiv arbeidsrett, skrevet i en oversiktlig og tilgjengelig form. Innledningsvis gis det en kort oversikt over utviklingslinjer, arbeidsrettens særpreg og sentrale rettsgrunnlag og lover.

Deretter tar forfatterne for seg det individuelle arbeidsforhold og ser særlig på spørsmål knyttet til utlysning, ansettelse, midlertidig ansettelse, prøvetid, arbeidstid, lønn, sykdom, permisjoner, ferie, likebehandling, arbeidsmiljø, trakassering, personvern og yrkesskade. Avslutning og opphør av arbeidsforholdet er viet stor plass.

Spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed, sluttavtaler, suspensjon, nedbemanning, omorganisering, permittering, outsourcing og virksomhetsoverdragelse illustreres av et rikt utvalg dommer.

 

Vekt 1.6 kg
Antall sider

784

Type

Vanlig bok

Tema

Ansettelse, Avskjed, Oppsigelse, Rekruttering

Forfatter

Arve Due Lund, Kari Bergeius Andersen, Nils Storeng, Terje Gerhard Andersen, Tom Beck

Utgivelsesår

2016

ISBN

9788215027494