facebook_pixel

Retorikk som gir deg autoritet

Retorikk er ikke bare kunsten å tale. Det handler like mye om kommunikasjon - der hvor avsender ønsker en form for rekasjon eller respons.

Denne artikkelen er skrevet av Elaine Eksvärd og er hentet fra hennes siste bok Hverdagsmakt.

Vi tror sjelden på folk som har usikre uttrykk i retorikken sin. For å forstå hvor autoritetshemmende følgende uttrykk er, skal du bare forestille deg en kjent politiker bruke dem i debattene.

 

USIKRE UTTRYKK MAN BØR UNNGÅ:
Jeg føler…
Det kan man kanskje mene…
Jeg har en liten ting å fortelle.
Dette er viktig, eller hva syns dere?
Jeg har et lite spørsmål.

BRUK I STEDET AUTORITETSFREMMENDE UTTRYKK:
Slik er det!
Jeg mener!
Jeg har noe å fortelle!
Dette er viktig!
Mitt spørsmål er…

 

I Stanley Milgrams berømte eksperiment var ikke legefrakken eller forskertittelen nok for at forsøkspersonene skulle fortsette å gi det fiktive offeret høyere og høyere elektrosjokk. Når de ba om å få slutte å trykke på knappen, svarte forskeren bestemt og uten rom for diskusjon. Svarene var formulert i sikre uttrykk:

Please continue.
The experiment requires that you continue.
It is absolutely essential that you continue.
You have no other choice, you must go on.

 

Makten hadde forsvunnet hvis autoritetspersonen hadde benyttet seg av usikre uttrykk. Det er ikke bare hva du sier som er viktig, men også hvordan du sier det.

Kroppsspråket er det første språket vi lærer oss, så derfor gransker vi kroppsspråket og toneleiet for å være hundre prosent sikre på at det personen sier er sant og riktig. Sørg for å alltid ha et sikkert kroppsspråk.

 

Retorikk = kommunikasjon

Retorikk kan også defineres som kommunikasjon. I boken «Retorikk i vår tid» skriver forfatteren Jens E Kjeldsen følgende om dette begrepet:

#Kommunikasjon hvor avsenderen ønsker å oppnå en bestemt form for reaksjon eller respons.
#Kommunikasjon hvor avsenderen forsøker å påvirke ved hjelp av egen troverdighet, sakens innhold og gode argumenter.
#Kommunikasjon som tar hensyn til mottakerens rekasjoner.

Med dette mener han at retorikk handler om hensiktsbestemt og virkningsfull kommunikasjon uten å begrense dette til tale og tekster.

 

Relaterte artikler:
8 uvaner å unngå for å bli en bedre lytter
Ni gode grunner til å holde litt mer kjeft
Slik håndterer du vanskelige personer

 

Del dette med dine kolleger eller venner: